Stanowisko rodzin dzieci urodzonych w wyniku in vitro w sprawie odwołania Mikołaja Pawlaka ze stanowiska RPD

Temat: 
Stowarzyszenie Nasz Bocian

RPD

My, rodziny dzieci, które przyszły na świat dzięki metodzie in vitro, a także wszyscy, którym bliska jest dbałość o prawa i godność każdego człowieka, żądamy natychmiastowego odwołania Pana Mikołaja Pawlaka ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka.
LINK DO PETYCJI

Ta zaszczytna funkcja z definicji musi być wolna od jakiejkolwiek ideologii, sympatii politycznych czy religijnych. To rzecznik wszystkich polskich dzieci stojący na straży ich praw i godności.

Po zapoznaniu się z publicznymi wypowiedziami p. Mikołaja Pawlaka, w których nazywa sposób powołania na świat naszych dzieci niegodziwym oraz w związku z brakiem wymaganego doświadczenia zawodowego, będącego wymogiem ustawowym, stoimy na stanowisku, że nie jest on w stanie pełnić funkcji Rzecznika Praw Dziecka w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem. Poglądy, które nowo wybrany rzecznik publicznie prezentuje, stoją w sprzeczności z art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, który stanowi, iż „Rzecznik (...) podejmuje działania w celu zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.” Kwestionowanie, już na początku swojej działalności, sensowności urodzeń wielu polskich dzieci, w tym również tych blisko 22 000 urodzonych dzięki zaledwie trzyletniej refundacji leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz wartościowanie moralne ich istnień, godzi w sposób okrutny w tysiące osób w Polsce – dzieci, ich rodziców, bliskich i przyjaciół. Zgodnie z obowiązkiem zapisanym w ustawie Rzecznik Praw Dziecka powinien stawać w obronie najmłodszych i ich rodzin, a nie popularyzować własne poglądy i dawać przyzwolenie na mowę nienawiści, z jaką nasze dzieci muszą się konfrontować od najmłodszych lat.

Jako rodziny dzieci urodzonych dzięki metodzie in vitro od wielu lat obserwujemy w Polsce próby zdobywania popularności poprzez piętnowanie, stygmatyzowanie i projektowanie nieistniejących dysfunkcji dzieci urodzonych dzięki in vitro. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, iż dzieci urodzone w wyniku zaawansowanych metod leczenia niepłodności niczym nie różnią się od swoich rówieśników. Nacechowane ideologicznie wypowiedzi, niemające odzwierciedlenia w faktach, podważają autorytet organu konstytucyjnego, jakim jest Rzecznik Praw Dziecka, a osobie wygłaszającej podobne twierdzenia odbierają legitymację do zajmowania tej ważnej funkcji publicznej. Rzecznik Praw Dziecka, który swoją działalność rozpoczyna od podobnych wypowiedzi, nie będzie dobrym rzecznikiem. Nie obroni dzieci przed krzywdą, skoro sam je atakuje i stygmatyzuje.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że doraźne interesy polityczne stanowią znakomitą okazję do podjęcia tematu dyskredytacji metody in vitro, a w konsekwencji urodzonych dzięki niej dzieci. Dzieje się tak od wielu lat, temat in vitro podejmowany jest przy każdej sprzyjającej politycznie okazji i niestety też zawsze kosztem naszych dzieci. A później temat cichnie i na szczęście dla wszystkich rodzą się dzieci, także dzięki metodzie in vitro. Wszystkie one mają prawo żyć w bezpiecznym i przyjaznym środowisku wolnym od dyskryminacji i piętnowania. In vitro nie ma barw politycznych, ani nie faworyzuje żadnej opcji politycznej. Jest uznaną na świecie, bezpieczną metodą leczenia niepłodności o udowodnionej skuteczności. Zatem DOŚĆ. Dość kłamstw, pomówień i insynuacji. Dość mieszania ideologii z medycyną. Rzecznik Praw Dziecka to funkcja ważna i zaszczytna, to miejsce dla kogoś, kto ma wrażliwość społeczną, empatię i szacunek dla WSZYSTKICH dzieci. Pan Mikołaj Pawlak prezentując swoje poglądy i stygmatyzując swoją wypowiedzią dzieci urodzone w wyniku metody in vitro, podaje w wątpliwość trafność wyboru swojej osoby na Rzecznika Praw Dziecka.

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 votes)

Odpowiedzi

Portret użytkownika eddie007

Set the add printer setting

Set the add printer setting according the system users here the most option to windows 10 add printer thanks for the visit our homepage.

Portret użytkownika Stephaniee

!

The beginning in their interest, the meaningfulness of births of many Polish youngsters. Sell their own views and give consent to the hate speech with which our kids have to confront every other Pay Someone To Do Your Homework from an early age. Ideologically suggested statements which are not reflected in facts, undermine the authority of the constitutional body.

Portret użytkownika paugom

Thanks for sharing cupones

Thanks for sharing

cupones descuento

Portret użytkownika luciham20

STANOWISKO RODZIN DZIECI URODZONYCH W WYNIKU IN VITRO W SPRAWIE

Your way of putting things together is admirable. Unfortunately, I'm still quite in the dark about all of this so I'll probably come back when I can contribute a more decent comment. lords mobile game

Portret użytkownika JessicaL

Dziękujemy

Dziękujemy za udostępnienie nam linku, chcę też podziękować, zostawić użyteczny link router login

Portret użytkownika zindara

yes

Thanks for sharing such helpful information! I'm glad to find this post. I agree with your opinion, Let's have many good ideas like that!
happy wheels

Portret użytkownika muneer ahmed

adasd

The CSOne is web-based maintenance management software designed for maintenance and repair service providers. It is specifically designed to fulfill the requirements for these services and successfully improved productivity of thousands of users around the world médium

Portret użytkownika muneer ahmed

I am looking for and I love

I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work vraie voyance par sms