Konferencja Bioetyczna

Temat: 
Pytania Podstawowe, Przemyślenia, Opinie

Koło Młodych
Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR)

BADANIA NAUKOWE NA LUDZKICH EMBRIONACH

JAKO PROBLEM ETYCZNY I PRAWNY

KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA

Warszawa, 12-13 grudnia 2009 r.

Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Wprowadzenie

Projekt konferencji bioetycznej, pod wstępnym tytułem „Badania na ludzkich embrionach jako problem etyczny i prawny", stanowi kontynuację przedsięwzięć członków Koła Młodych IVR podjętych w toku ich dotychczasowej działalności. Dotychczas studenci zrzeszeni w Kole zorganizowali cyklu spotkań z przedstawicielami świata kultury i nauki „Przy kawie nie tylko o prawie" oraz interdyscyplinarną konferencję studencką pt. „Wokół Reguły". Niniejsza Konferencja jest przede wszystkim próbą omówienia jednego, współcześnie bardzo istotnego zagadnienia, w sposób konsekwentny, spójny i na tyle szczegółowy aby uchwycić sens i istotę problemu oraz jego wieloaspektowość. Wynika stąd przyjęta „metodologia" konferencji, która najwyraźniej przejawia się w planie kolejnych referatów: na początku sesja wprowadzająca (sesja I) ma zarysować przed uczestnikami poruszany problem badań na ludzkich embrionach w wymiarach: medycznym i filozoficznym. Następnie - w sesji II - rozważania kontynuować będą filozofowie, którzy dokonają analizy podstawowych elementów zagadnienia, takich jak: istota ludzka, godność, życie, czy też ciało ludzkie. W III części konferencji wątki filozoficzne zostaną częściowo wprowadzone na płaszczyznę prawa w referatach najwybitniejszych przedstawicieli krajowej teorii i filozofii prawa. Zwieńczeniem konferencji będzie przejście na płaszczyznę praktyki — omówione zostaną obecnie istniejące w Polsce (oraz w innych wybranych krajach) regulacje prawne dotyczące badań na ludzkich embrionach lub ich ewentualny deficyt, projekty przyszłych regulacji oraz możliwości zbudowania demokratycznego konsensusu w kwestii bioetycznej.

Czas i miejsce Konferencji:

12-13 grudnia 2009 r. (sobota, niedziela), Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

(Pałac Kazimierzowski, Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

Wstępny porządek referatów:

I. Sesja - Czym jest embrion ludzki? — pytanie o status:

1. Badania na ludzkich embrionach w świetle możliwości współczesnej medycyny
- prof. Piotr Stępień (UW)

2. Po co medycynie badania na ludzkich embrionach?
-prof. Józef Dulak (UJ)

3. Kompromis bioetyczny w praktyce

- dr Jarosław Gowin, poseł Sejmu RP

4. Embrion ludzki - istota ludzka czy materiał?
- prof. Magdalena Środa (UW)

5. Etyka personalistyczna (kontekst poczwórnego argumentu — SCIP)

- prof. Maria Flis (UJ)

6. Status poczętego życia w świetle filozofii klasycznej i nauki Kościoła.
- prof. Jan Krokos (UKSW)

II. Sesja - Wokół problemu godności człowieka:

1. Godność rozpatrywana w aspekcie filozoficznym, psychologicznym, religijnym i prawnym

- prof. Bołoz (UKSW)

2. Tytuł referatu zostanie podany w późniejszym terminie

- prof. Galewicz (UJ)

3. Godność człowieka a jego autonomia

- prof. Ryszard Moń (UKSW)

4. Godność człowieka jako aksjomat praw ludzkich

- prof. Marek Safjan (UW)

5. Partycypacja ciała w godności osoby ludzkiej

- prof. Zbigniew Sareło (UKSW)

6. Zalety i braki kryterium godności ludzkiej — oraz związane z tym niebezpieczeństwa

- prof. Ewa Podrez (UKSW)

III. Sesja - Badania na ludzkich embrionach jako problem z pogranicza prawa i etyki:

1. Zagadnienia etyczne w dyskursie prawnym (wprowadzenie do współczesnych sporów)

- prof. Tomasz Stawecki (UW)

2. Temat do uzgodnienia

- prof. Marek Piechowiak (UAM, UZ-G)

3. Badania genetyczne w perspektywie współczesnej filozofii politycznej

- prof. Justyna Miklaszewska (UJ)

4. Regulacja prawna czy moralna? Granica ingerencji ustawodawcy w najbardziej prywatną (a może publiczną) sferę jednostki?

- prof. Marek Smolak (UAM)

5. Sprawiedliwość, bezpieczeństwo czy celowość w badaniach na ludzkich embrionach?
- prof. Jerzy Zajadło (UG)

6. Uwagi o zasadzie krzywdy J. S. Milla

- dr Wojciech Załuski (UJ)

7. Relacja moralność — prawo w czasach pluralizmu i globalizacji

- dr Weronika Chańska (Collegium Medicum)

IV. Sesja - Prawo wobec badań na ludzkich embrionach:

1. Aksjologia ochrony życia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
- prof. Piotr Winczorek (UW)

2. Badania na embrionach a Konwencja o biomedycynie

- dr Leszek Bosek (UW)

3. Penalizacja w zakresie kwestii bioetycznych
- prof. Marian Filar (UMK)

4. Francuskie doświadczenia bioetyczne

- dr Tatiana Chauvin (UW), dr Phillippe Chauvin (UW)

5. Badana na ludzkich embrionach w świetle międzynarodowego prawa medycznego

- mgr Joanna Różyńska (Mount Sinai School)

Goście: prof. Jacek Zaremba.

Patroni:

Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. dr hab. Jan Krokos

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

prof. dr hab. Krzysztof Rączka

0
Twoja ocena: Brak