Relacja z dorocznego kongresu ESHRE 2018 - część 4.

Temat: 
InVitro

ESHRE18

W czasie tegorocznego kongresu ESHRE poświęcono dużo uwagi surogacji, której dedykowany był cały dzień wykładów pod tytułem “Surogacja - dar z konsekwencjami”, przybliżającymi nam liczby, uwarunkowania społeczne, dyskusje, dane dotyczące szczęśliwie zakończonych ciąż, a także opisały bezpieczne systemy korzystania z surogacji i odniosły się do zdrowia dzieci urodzonych tą metodą.
Relacja Anity Fincham.

Należy odnotować, że surogacja w Europie staje się coraz bardziej popularna. W wielu krajach toczą się ożywione debaty na temat regulacji prawnych, które najlepiej zabezpieczałyby interesy wszystkich uczestników tej procedury. Ogromne wrażenie zrobił na nas wykład Nathalie Smith z organizacji Surrogacy UK w Wielkiej Brytanii, która opowiedziała o systemie brytyjskim oraz o własnym doświadczeniu macierzyństwa dzięki surogacji. Nathalie z powodu syndromu MRKH (brak lub niedorozwój narządów rodnych przy jednoczesnej sprawności jajników) nie mogła być w ciąży, lecz mimo to jest matką zdrowych córek z materiału genetycznego własnego i męża.

Surrogacy UK zajmuje się kojarzeniem przyszłych rodziców i surogatek i zapewnia im bezpieczeństwo zdrowotne, obsługę prawną oraz wsparcie psychologiczne na wszystkich etapach procedury. Sprawia to, że często surogatka staje się przyjaciółką rodziny i jest znana dzieciom jako bliska osoba. Umowy prawne regulujące kwestie przebiegu ciąży, ustalenia opiekuna prawnego dla dziecka czy inne kwestie ważne dla rodziców i surogatki zapewniają przejrzystość co do obowiązków i praw wobec dziecka. Dzięki temu rodzice mogą być spokojni, że dziecko trafi w ich ramiona od razu po urodzeniu, a surogatka nie obawia się pozostawienia z dzieckiem, którego nie identyfikuje jako własne. Surogacja jest w Wielkiej Brytanii możliwa tylko jako akt altruistyczny, co oznacza refundację kosztów dla surogatki, ale wyklucza wynagrodzenie.

Warto wspomnieć, że w Wielkiej Brytanii surogacja jest uregulowana prawnie od 30 lat. W opinii lekarzy i pacjentów brytyjskie prawo dopuszcza surogację, jednocześnie zniechęcając do niej pacjentów. Dlatego toczą się obecnie konsultacje, by uaktualnić kwestie prawne i dostosować je do obecnych potrzeb pacjentów.

Postępy medycyny wspomaganej reprodukcji pozwalają obecnie na posiadanie genetycznie spokrewnionych dzieci osobom, które wcześniej skazane były na bezdzietność z powodów medycznych (kobietom pozbawionym macicy, z wadami układu rozrodczego) i społecznych (pary jednopłciowe). Coraz więcej krajów europejskich zauważa konieczność regulacji prawnych zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom surogacji.

Również sesja pacjencka organizowana przez Fertility Europe dotyczyła surogacji i zwróciła uwagę na kilka jej aspektów.

Ana Galhardo z pacjenckiej organizacji APFertilidate opowiedziała o procesie wprowadzenia regulacji prawnej surogacji w 2017 roku w Portugalii. Regulacja już działa, choć wyklucza pary mężczyzn.

Większość krajów europejskich nie dopuszcza surogacji lub jej nie reguluje udając, że surogacji nie ma i problem nie istnieje. Tego dotyczył wykład Kaisy Kivipuro, socjolożki z Finlandii, który skupiał się na sytuacji kobiet pozbawionych macicy i ich rozterek dotyczących omijania prawa fińskiego i korzystania z surogacji zagranicą, gdzie kwestie medyczne i etyczne są na dużo niższym poziomie.

Pacjenci korzystają z surogacji w krajach, w których jest ona dozwolona, ale nie regulują kwestii bezpieczeństwa medycznego i prawnego, a często także dopuszczają wyzysk kobiet - surogatek. W wielu krajach azjatyckich jest to ogromny biznes, który kwitnie dzięki temu, że kraje wysokorozwinięte wolą udawać, że problem ich nie dotyczy, czemu poświęcony był wykład Amrity Pande z Uniwersytetu w Cape Town.

Nasze spojrzenie na surogację ewaluuje i choć nadal stawiane są pytania natury etycznej, to coraz więcej grup społecznych i prawodawców rozmawia o niej spokojnie i bez uprzedzeń. Coraz liczniejsze badania nad zdrowiem i dobrostanem dzieci urodzonych dzięki nowym formom rodzicielstwa pokazują brak różnic rozwojowych pomiędzy nimi, a dziećmi poczętymi spontanicznie.

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos )