Relacja z dorocznego kongresu ESHRE 2018 - część 4.

Temat: 
InVitro

ESHRE18

W czasie tegorocznego kongresu ESHRE poświęcono dużo uwagi surogacji, której dedykowany był cały dzień wykładów pod tytułem “Surogacja - dar z konsekwencjami”, przybliżającymi nam liczby, uwarunkowania społeczne, dyskusje, dane dotyczące szczęśliwie zakończonych ciąż, a także opisały bezpieczne systemy korzystania z surogacji i odniosły się do zdrowia dzieci urodzonych tą metodą.
Relacja Anity Fincham.

Należy odnotować, że surogacja w Europie staje się coraz bardziej popularna. W wielu krajach toczą się ożywione debaty na temat regulacji prawnych, które najlepiej zabezpieczałyby interesy wszystkich uczestników tej procedury. Ogromne wrażenie zrobił na nas wykład Nathalie Smith z organizacji Surrogacy UK w Wielkiej Brytanii, która opowiedziała o systemie brytyjskim oraz o własnym doświadczeniu macierzyństwa dzięki surogacji. Nathalie z powodu syndromu MRKH (brak lub niedorozwój narządów rodnych przy jednoczesnej sprawności jajników) nie mogła być w ciąży, lecz mimo to jest matką zdrowych córek z materiału genetycznego własnego i męża.

Surrogacy UK zajmuje się kojarzeniem przyszłych rodziców i surogatek i zapewnia im bezpieczeństwo zdrowotne, obsługę prawną oraz wsparcie psychologiczne na wszystkich etapach procedury. Sprawia to, że często surogatka staje się przyjaciółką rodziny i jest znana dzieciom jako bliska osoba. Umowy prawne regulujące kwestie przebiegu ciąży, ustalenia opiekuna prawnego dla dziecka czy inne kwestie ważne dla rodziców i surogatki zapewniają przejrzystość co do obowiązków i praw wobec dziecka. Dzięki temu rodzice mogą być spokojni, że dziecko trafi w ich ramiona od razu po urodzeniu, a surogatka nie obawia się pozostawienia z dzieckiem, którego nie identyfikuje jako własne. Surogacja jest w Wielkiej Brytanii możliwa tylko jako akt altruistyczny, co oznacza refundację kosztów dla surogatki, ale wyklucza wynagrodzenie.

Warto wspomnieć, że w Wielkiej Brytanii surogacja jest uregulowana prawnie od 30 lat. W opinii lekarzy i pacjentów brytyjskie prawo dopuszcza surogację, jednocześnie zniechęcając do niej pacjentów. Dlatego toczą się obecnie konsultacje, by uaktualnić kwestie prawne i dostosować je do obecnych potrzeb pacjentów.

Postępy medycyny wspomaganej reprodukcji pozwalają obecnie na posiadanie genetycznie spokrewnionych dzieci osobom, które wcześniej skazane były na bezdzietność z powodów medycznych (kobietom pozbawionym macicy, z wadami układu rozrodczego) i społecznych (pary jednopłciowe). Coraz więcej krajów europejskich zauważa konieczność regulacji prawnych zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom surogacji.

Również sesja pacjencka organizowana przez Fertility Europe dotyczyła surogacji i zwróciła uwagę na kilka jej aspektów.

Ana Galhardo z pacjenckiej organizacji APFertilidate opowiedziała o procesie wprowadzenia regulacji prawnej surogacji w 2017 roku w Portugalii. Regulacja już działa, choć wyklucza pary mężczyzn.

Większość krajów europejskich nie dopuszcza surogacji lub jej nie reguluje udając, że surogacji nie ma i problem nie istnieje. Tego dotyczył wykład Kaisy Kivipuro, socjolożki z Finlandii, który skupiał się na sytuacji kobiet pozbawionych macicy i ich rozterek dotyczących omijania prawa fińskiego i korzystania z surogacji zagranicą, gdzie kwestie medyczne i etyczne są na dużo niższym poziomie.

Pacjenci korzystają z surogacji w krajach, w których jest ona dozwolona, ale nie regulują kwestii bezpieczeństwa medycznego i prawnego, a często także dopuszczają wyzysk kobiet - surogatek. W wielu krajach azjatyckich jest to ogromny biznes, który kwitnie dzięki temu, że kraje wysokorozwinięte wolą udawać, że problem ich nie dotyczy, czemu poświęcony był wykład Amrity Pande z Uniwersytetu w Cape Town.

Nasze spojrzenie na surogację ewaluuje i choć nadal stawiane są pytania natury etycznej, to coraz więcej grup społecznych i prawodawców rozmawia o niej spokojnie i bez uprzedzeń. Coraz liczniejsze badania nad zdrowiem i dobrostanem dzieci urodzonych dzięki nowym formom rodzicielstwa pokazują brak różnic rozwojowych pomiędzy nimi, a dziećmi poczętymi spontanicznie.

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos )

Odpowiedzi

Portret użytkownika eddie007

Social media has become a

Social media has become a very major part of our life everyone use instagram you can instagram account hack if you want then visit our page and read how to hack instagram

Portret użytkownika luciham20

Last time I visited there's

Last time I visited there's just a couple of posts with very few reader feedback and now this place is just crowded! Way to go man. Nice article, btw ;) my talking angela game

Portret użytkownika star19

the best

CGC Jhanjeri is one of the best colleges in the North India and we are providing the best quality of education in various courses.
engineering college in chandigarh
best engineering college in punjab
civil engineering College in Chandigarh
cgc campus
top agriculture college in chandigarh
mba college in punjab

Portret użytkownika star19

Our academic

Our academic pursuits, along with a range of extracurricular activities, help in honing a child's skills and ensuring that he/she grows to be a mature and responsible citizen.
best school in greater noida

Portret użytkownika star19

the leading

Today, SRSG has emerged as one of the leading full-service player offering an array of products and services.
apple reseller in delhi
apple authorized service center bhubaneswar
FM Channel License
ipad reseller delhi
macbook pro reseller in mumbai

Portret użytkownika ajalex

This is a great article

This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post.
online multiplayer spades