Relacja z dorocznego kongresu ESHRE 2018 - część 3.

Temat: 
Aktualności ze świata IVF

k1
W ramach tegorocznego kongresu ESHRE uczestniczyłam w cyklu wykładów odbywających się przed głównym Kongresem. Tytuł tej sesji tematycznej brzmiał: “"Zainteresować niepłodnością: innowacyjne metody przedstawienia niepłodności i wspomaganej reprodukcji" (ang. ‘Infertility engagement: innovative ways to engage multiple audiences with the topic of infertility and assisted reproduction’)

Pierwszy z nich, wygłoszony przez dr Elisabeth El Refaie z Wielkiej Brytanii nosił tytuł: Potencjał edukacyjny autobiograficznego komiksu o zdrowiu. (The educational potential of autobiographical health comics)

Dr Elisabeth El Refaie wykłada na Uniwersytecie Cardiff, a jej główne zainteresowania dydaktyczne i naukowe dotyczą wizualnych i multimodalnych form komunikacji.

Komiks autobiograficzny może pełnić rolę edukacyjną, a także odpowiadać na potrzebę pacjenta, by dzielić się swoim doświadczeniem choroby. Pomaga to ją zrozumieć i oswoić, co może działać terapeutycznie.

Cechy charakterystyczne tego typu komiksów to koncentracja na społeczno-kulturowych i emocjonalnych aspektach problemu. Ponadto komiksy pozwalają spojrzeć na chorobę z perspektywy pacjenta, co może być szczególnie cenne dla personelu medycznego. Komiksy pozwalają także szczerze mówić o intymnych szczegółach leczenia oraz ułatwiają użycie metafory, humoru i ironii pomocnych w rozładowaniu napięcia związanego z chorobą.

Należy również pamiętać o potencjale edukacyjnym komiksów. Ich dostępność i forma zwiększają zaangażowanie i empatię czytelnika, a kombinacja słów i obrazów umożliwia wyrażenie subtelnych i złożonych znaczeń, których często nie potrafią wyrazić tylko słowa.

W drugiej części wykładu E. Refaie omawiała dwa autobiograficzne komiksy o tematyce związanej z niepłodnością:
•Paula Knight: “Fakty z życia” (‘The facts of life’ ang.)

•Phoebe Potts: “Dobre jajka” (‘Good eggs’ ang.)
k2

P.Potts “Dobre jajka”

Powyższe rysunki pokazują autorkę wyliczająca swoje liczne zasługi, które powinny przełożyć się na szczęście macierzyństwa. Czemu więc się nie udaje? W swojej desperacji krzyczy: “Gdzie jest moje dziecko?” (ang. ‘Where’s my baby?).

Kolejnym aspektem jaki obrazują oba komiksy są kontakty z pracownikami ochrony zdrowia.

k3

P.Knight “Fakty z życia”

Tutaj widzimy Pauly poddającą się badaniu ginekologicznemu, w czasie którego pielęgniarka zostaje poproszona do telefonu. W odczuciu Pauly nieobecność pielęgniarki trwa godzinami. Jeśli staralibyśmy się to opisać tylko słowami, moglibyśmy nie osiągnąć takiego samego efektu. Patrząc na rysunek, możemy się poczuć jak Pauly i zidentyfikować się z nią.

k4

P.Potts “Dobre jajka”

Na tym obrazie Phoebe poddaje się badaniu lekarskiemu w celu odkrycia przyczyny kilku przebytych poronień. Ma poczucie, że lekarz zasypał ją pytaniami, a ich ilość na rysunku pokazuje, jak przytłaczające jest, kiedy traktuje się pacjenta jak przypadek medyczny a nie człowieka. Podobnie wielkość strzykawki wskazuje jak bardzo inwazyjne niektóre badania mogą być dla danej osoby.

k5

P.Potts “Dobre jajka”

To jest fragment który odnosi się do in vitro. Phoebe przeszła kilka programów in vitro. Widzimy ją tutaj w drodze do domu po kolejnym nieudanym in vitro, kiedy jej mąż mówi, że nie podobają mu się procedury medyczne jakim musi się poddawać. Najpierw byli tylko we dwoje, potem był zaangażowany jeszcze ktoś (inseminacja), a teraz w ich łóżku jest cała masa ludzi (in vitro).

W końcu komiksy dotykają socjokulturowego aspektu niepłodności.

k6

P.Knight “Fakty z życia”

Widzimy tu jak słowo Mother (matka) jest podzielone na dwa M i other (gdzie “other” po polsku oznacza “inna”). Czy Pauly jest inna, bo nie jest matką, a pozostałe kobiety są w klubie (“We are in the club” - “Jesteśmy w klubie”)?

Obydwie książki kończą się swego rodzaju akceptacją sytuacji.

k7

P.Potts “Dobre jajka”

Tu z kolei symbolicznie została pokazana otwartość Phoebe i jej męża na adopcję. Czemu słoń? Prawdopodobnie ma on wyrażać gotowość na przyjęcie do rodziny niespokrewnionego genetycznie dziecka.

Za kilka dni następne recenzje - ZAPRASZAMY!!!

05.09.2018
Iwona Krygier-Komenda

0
Twoja ocena: Brak