Pismo do Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty w sprawie "Wobec in vitro"

Temat: 
Stowarzyszenie Nasz Bocian

Kuratoria W związku z decyzją KEP, na mocy której książka "Wobec in vitro" została zaliczona do pozycji stanowiących pomoc dydaktyczną w nauczaniu religii w polskich szkołach licealnych, zwróciliśmy się w ramach dostępu do informacji publicznej do Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty z pytaniem, jakie działania w ramach realizacji nałożonych przez ustawę obowiązków dyrektorzy podlegających im placówek oświatowych wdrożyli i/lub zamierzają wdrożyć w przyszłości w celu zapewnienia bezpieczeństwa, szacunku oraz szeroko rozumianego dobrostanu uczniów, którzy urodzili się w wyniku zastosowania metody in vitro.
Poniżej pełna treść korespondencji:

1 grudnia 2017 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski zaprezentowana została publikacja pod tytułem “Wobec in vitro”, opracowana pod redakcją ks. prof. UKSW Jacka Grzybowskiego i ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier z intencją stosowania na lekcjach religii rzymskokatolickiej w liceach. Publikacja ta w sposób niedopuszczalny stygmatyzuje i obraża dzieci poczęte metodą in vitro, przyrównując je do towaru oraz przypisując wielu z nich “niepełnosprawność intelektualną” oraz “opóźnienie rozwojowe”. Ponadto autorzy używają w tym pozornie naukowym opracowaniu nieneutralnego i stygmatyzującego języka, np. pisząc o "dzieciach z probówki" czy też przyrównując sposób ich powołania na świat do produkcji przemysłowej, a same dzieci do towaru. Publikacja zawiera także wiele poważnych błędów merytorycznych, a stawiane w niej tezy pozostają w sprzeczności ze współczesną wiedzą medyczną.

Decyzją Komisji Wychowania Katolickiego KEP z 23 października 2017 r. publikacja “Wobec in vitro” zatwierdzona została jako pomoc uzupełniającą w nauczaniu religii rzymskokatolickiej w klasach licealnych, istnieje więc realne prawdopodobieństwo, iż pozycja ta będzie wykorzystywana również w podległych Państwu placówkach.

Mając na uwadze szacunkowe dane statystyczne, według których co 20. dziecko przychodzi na świat dzięki medycznie wspomaganej reprodukcji oraz w związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia każdemu uczniowi bezpiecznych warunków rozwoju i nauki, realizowanemu w oparciu o zasady solidarności i tolerancji oraz w atmosferze szacunku dla każdego człowieka, wnosimy na podstawie art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej o informację, jakie działania w ramach realizacji nałożonych przez ustawę obowiązków dyrektorzy podlegających Państwu placówek oświatowych wdrożyli i/lub zamierzają wdrożyć w przyszłości w celu zapewnienia bezpieczeństwa, szacunku oraz szeroko rozumianego dobrostanu uczniów, którzy urodzili się w wyniku zastosowania metody in vitro.

Z poważaniem,

Marta Górna
przewodnicząca zarządu
Stowarzyszenia “Nasz Bocian”

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (4 votes)