Europejski Tydzień Świadomości Niepłodności 2017

Temat: 
Stowarzyszenie Nasz Bocian

TSN2017Europejski​ ​ Tydzień​ ​ Świadomości​ ​ Niepłodności​ ​ zwraca​ ​ uwagę na narastający​ ​ problem​ ​ niepłodności.

Tegoroczna kampania​ #40powodow podkreśla​ znaczenie​ płodności​ dla współczesnej​ Europy.
6 listopada​ ​2017​ ​wystartowała​ ​kampania​ ​#40powodow,​ ​rozpoczynająca​ ​drugi​ ​Europejski​ ​Tydzień Świadomości​ ​Niepłodności.​ ​Jego​ ​celem​ ​jest​ ​zwrócenie​ ​uwagi​ ​na​ ​narastający​ ​problem niepłodności​ ​i​ ​jego​ ​wpływ​ ​na​ ​współczesną​ ​Europę.​ ​Inicjatorem​ ​kampanii​ ​jest​ ​Fertility Europe,​ ​organizacja​ ​parasolowa,​ ​zrzeszająca​ ​stowarzyszenia​ ​pacjenckie​ ​z​ ​krajów europejskich.

40​ ​ lat​ ​ in​ ​ vitro

Kampania​ ​#40powodów​ ​nawiązuje​ ​do​ 40​ rocznicy​ ​poczęcia​ ​pierwszego​ ​dziecka urodzonego​ ​dzięki​ ​in​ ​vitro,​ ​która​ ​przypada​ ​10​ ​listopada. Cztery​ ​dekady​ ​później​ ​wielu​ ​mieszkańców​ ​Europy​ ​wciąż​ ​nie​ ​ma​ ​wiedzy​ ​lub​ ​dostępu do​ ​skutecznych​ ​metod​ ​leczenia​ ​niepłodności.​ ​Europejczycy​ ​mają​ ​problem​ ​z​ ​mówieniem​ ​o niepłodności​ ​z​ ​powodu​ ​stygmatyzacji,​ ​która​ ​jej​ ​towarzyszy.​ ​Powoduje​ ​to,​ ​że​ ​kwestie płodności​ ​nie​są​ ​traktowane​ ​z​ ​powagą,​ ​na​ ​jaką​ ​zasługują. W​ ​Polsce​ ​w​ ​grudniu​ ​2015r.​ ​decyzją​ ​ministra​ ​zdrowia​ ​pacjenci​ ​zostali​ ​pozbawieni​ ​dostępu do​ ​refundowanego​ ​leczenia​ ​niepłodności​ ​metodą​ ​in​ ​vitro.​ ​Wysokie​ ​koszty​ ​leczenia powodują,​ ​że​ ​najskuteczniejsza​ ​terapia​ ​jest​ ​niedostępna​ ​dla​ ​wielu​ ​pacjentów, dla​ ​których​ ​jest​ ​jedyną​ ​szansą​ ​na​ ​biologiczne​ ​rodzicielstwo.

Niepłodność​ ​ uderza​ ​ w​ ​ Europę

Tegoroczny​ ​Europejski​ ​Tydzień​ ​Świadomości​ ​Niepłodności​ ​przybliża​ ​Europejczykom problem​ ​niepłodności.​ ​Ma​ ​na​ ​celu​ ​podniesienie​ ​świadomości​ ​i​ ​uzyskanie​ ​wsparcia​ ​polityków w​ ​działaniach​ ​na​ ​rzecz​ ​równego​ ​dostępu​ ​do​ ​leczenia​ ​niepłodności​ ​w​ ​Europie.
"Mężczyźni​ ​i​ ​kobiety​ ​borykający​ ​się​ ​z​ ​niepłodnością​ ​niechętnie​ ​mówią​ ​o​ ​swoich zmaganiach.​ ​Problemy​ ​z​ ​płodnością​ ​to​ ​dla​ ​nas​ ​duże​ ​wyzwanie​" ​-​​ ​​mówi​ ​Satu Rautakallio-Hokkanen,​ ​prezes​ ​Fertility​ ​Europe.​ ​"Ale​ ​to​ ​nie​ ​znaczy,​ ​że​ ​nie​ ​powinno​ ​się​ ​o​ ​niej mówić.​ ​Mówiąc​ ​otwarcie​ ​o​ ​możliwościach​ ​medycznych​ ​i​ ​osobistym​ ​doświadczeniu,​ ​Europa może​ ​podjąć​ ​niezbędne​ ​kroki,​ ​aby​ ​zwalczyć​ ​stygmatyzację​ ​niepłodności​ ​-​ ​bo​ ​ta​ ​choroba dotyka​ ​wszystkich;​ ​także​ ​rodziców,​ ​rodzeństwa,​ ​przyjaciół."
Europejski​ ​Tydzień​ ​Świadomości​ ​Niepłodności​ ​zwraca​ ​uwagę,​ ​jak​ ​problem​ ​niepłodności uderza​ ​w​ ​Europę.​ ​Średni​ ​wskaźnik​ ​dzietności​ ​w​ ​Europie​​ ​kształtuje​ ​się na​ ​poziomie​ ​1,58 (w​ ​Polsce​ ​1,32​ ​–​ ​dane​ ​GUS​ ​,​ ​2016r),​ ​podczas​ ​gdy​ ​zastępowalność​ ​pokoleń​ ​gwarantuje wskaźnik​ ​o​ ​wysokości​ ​2,1.​ ​​Przy​ ​takim​ ​trendzie​ ​do​ ​2080​ ​r.​ ​liczba​ ​osób​ ​pracujących​ ​w​ krajach ​UE zmniejszy​ ​się​ ​o​ ​około​ ​40​ ​milionów.
Konsekwencje​ ​tego​ ​dla​ ​Europy​ ​są​ ​alarmujące.​ ​Spadek​ ​liczby​ ​urodzeń​ ​w​ ​połączeniu ze ​starzeniem​ ​się​ ​społeczeństwa​ ​oznacza,​ ​że​ ​Europa​ ​w​ ​ciągu​ ​najbliższych​ ​50​ lat​ ​może utracić​ ​swój​ ​gospodarczy​ ​i​ ​kulturowy​ ​potencjał. "Czas​ ​zacząć​ ​mówić​ ​o​ ​płodności"​ ​-​ ​mówi​ ​dr​ ​Roy​ ​Farquharson,​ ​przewodniczący Europejskiego​ ​Towarzystwa​ ​Rozrodu​ ​Człowieka​ ​i​ ​Embriologii​ ​(www.eshre.eu). "Musimy​ ​zacząć​ ​tę​ ​ważną​ ​rozmowę,​ ​aby​ ​zmniejszyć​ ​związane​ ​z​ ​niepłodnością​ ​piętno i​ ​umożliwić​ ​niepłodnym​ ​otwarte​ ​komunikowanie​ ​swoich​ ​uczuć.​ ​Organizacje​ ​zajmujące​ ​się problematyką​ ​płodności​ ​oraz​ ​stowarzyszenia​ ​pacjenckie​ ​muszą​ ​współpracować,​ ​aby​ ​pomóc utorować​ ​drogę​ ​do​ ​uczciwego​ ​dialogu​ ​​na​ ​temat​ ​niepłodności​ ​i​ ​metod​ ​jej​ ​leczenia."

Historia​ Europejskiego​ Tygodnia​ Świadomości​ Niepłodności

Europejski​ ​Tydzień​ ​Świadomości​ ​Niepłodności​ ​został​ ​zainicjowany​ ​w​ ​2016​ ​roku. W​ ​ubiegłym​ ​roku​ ​postawiliśmy​ ​sobie​ ​za​ ​cel​ ​przerwanie​ ​milczenia​ ​wokół​ ​niepłodności w Europie.​ ​Polska​ ​kampania​ ​ukierunkowana​ ​była​ ​na​ ​zobrazowanie​ ​skali​ ​niepłodności, która​ ​dotyka​ ​już​ ​co​ ​piątą​ ​polską​ ​parę.​ ​Kampania​ ​#1na5​ ​miała​ ​również ​na​ ​celu​ ​zatrzymanie niedopuszczalnych​ ​zmian​ ​w​ ​ustawie​ ​o​ ​leczeniu​ ​niepłodności​ ​proponowanych​ ​wówczas przez​ ​posła​ ​Klawitera. W​ ​tym​ ​roku​ ​staramy​ ​się​ ​zwrócić​ ​uwagę​ ​Europy,​ ​prezentując​ ​40​ ​powodów,​ ​które​ ​pokazują, dlaczego​ ​płodność​ ​ma​ ​znaczenie​ ​dla​ ​nas​ ​wszystkich.
Aby​ ​podkreślić​ ​społeczne,​ ​ekonomiczne,​ ​demograficzne​ ​i​ ​zdrowotne​ ​powody,​ ​dla​ ​których płodność​ ​ma​ ​znaczenie,​ ​kampania​ ​#40powodow​ ​rozpoczęła​ ​się​ ​filmem​ ​przedstawiającym prawdziwe​ ​przyczyny,​ ​dla​ ​których​ ​Europa​ ​powinna​ ​pochylić​ ​się​ ​nad​​problemem niepłodności. (link do filmu) W ciągu całego tygodnia trwania kampanii ​przedstawimy​ ​40​ ​faktów,​ ​które​ ​mają​ ​odzwierciedlenie​ ​w​ ​nauce​ ​oraz​ ​w​ ​statystyce i​ ​potwierdzają​ ​konieczność​ ​zatroszczenia​ ​się​ ​o​ ​płodność​ ​Europejczyków. Fakty​ ​będą​ ​publikowane​ ​codziennie​ ​za​ ​pośrednictwem​ ​Facebooka​ ​i​ ​Twittera.​ ​Mamy również​ ​nadzieję,​ ​że​ ​odbiorcy​ ​kampanii​ ​dodadzą​ ​do​ ​nich​ ​kolejne,​ ​własne,​ ​równie​ ​istotne. Każdy​ ​z​ ​#40powodow​ ​to​ ​fakt​ ​zaczerpnięty​ ​z​ ​europejskich​ ​realiów​ ​i​ ​dotykający​ ​różnych aspektów​ ​życia​ ​-​ ​od​ ​ekonomii​ ​do​ ​zdrowia​ ​psychicznego. Sympatycy​ ​kampanii​ ​mogą​ ​dodać​ ​twibbon​ ​„Tydzień​ ​Świadomości​ ​Niepłodności”​ ​do​ ​swojego profilu​ ​w​ ​mediach​ ​społecznościowych,​ ​aby​ ​okazać​ ​wsparcie 25​ ​milionom​ ​niepłodnych Europejczyków.

Tydzień​ ​ Świadomości​ ​ Niepłodności​ ​ w​ ​ Polsce

Stowarzyszenie​ ​na​ ​Rzecz​ ​Leczenia​ ​Niepłodności​ ​i​ ​Wspierania​ ​Adopcji​ ​“Nasz​ ​Bocian”​ ​- współorganizator​ ​wydarzeń​ ​-​ ​wychodzi​ ​z​ ​kampanią​ ​#40powodów​ ​poza​ ​internet.​ ​Plakaty kampanii​ ​będzie​ ​można​ ​zobaczyć​ ​w​ ​środkach​ ​komunikacji​ ​publicznej​ ​siedmiu​ ​dużych​ ​miast Polski. Wszystkie slajdy kampanii ​#40powodów​ ​można znaleźć TUTAJ

O​ ​FERTILITY​ ​EUROPE
Fertility​ ​Europe​ ​–​ ​organizacja​ ​parasolowa,​ ​zrzeszająca​ ​stowarzyszenia​ ​pacjenckie​ ​z​ ​krajów europejskich,​ których​ ​obszarem​ ​zainteresowań​ i​ aktywności​ ​jest​ ​niepłodność. W​ ​Unii​ ​Europejskiej​ ​niepłodność​ ​dotyka​ ​ponad​ ​25​ ​milionów​ ​ludzi.​ ​Inicjując​ ​szerszą i​ ​konstruktywną​ ​rozmowę​ ​FE​ ​dąży​ ​do​ ​eliminacji​ ​stygmatyzacji​ ​wokół​ ​niepłodności i​ ​przyczynia​ ​się​ ​do​ ​otwartego​ ​dialogu​ ​na​ ​ten​ ​temat​ ​w​ ​Europie.
www.fertilityeurope.eu

O​ ​Stowarzyszeniu​ ​NASZ​ ​BOCIAN:
Stowarzyszenie​ ​na​ ​Rzecz​ ​Leczenia​ ​Niepłodności​ ​i​ ​Wspierania​ ​Adopcji​ ​„Nasz​ ​Bocian” od​ ​15​ ​lat​ ​wspiera​ ​ludzi,​ ​którzy​ ​walczą​ ​o​ ​to,​ ​aby​ ​zostać​ ​rodzicami. Nasze​ ​forum​ ​jest​ ​najchętniej​ ​odwiedzanym​ ​w​ ​polskim​ ​Internecie​ ​miejscem​ ​poświęconym wymianie​ ​doświadczeń​ ​na​ ​temat​ ​leczenia​ ​niepłodności,​ ​adopcji​ ​i​ ​pieczy​ ​zastępczej. Na​ ​forum Naszego​ ​Bociana​ ​funkcjonują​ ​działy​ ​eksperckie,​ ​gdzie​ ​wybitni​ ​specjaliści udzielają​ ​cennych​ ​porad​ ​forumowiczom​ ​szukającym​ ​pomocy.​ ​Od​ ​2010​ ​roku​ ​prowadzimy linię​ ​pomocy​ ​Pacjent​ ​dla​ ​Pacjenta,​ ​będącą​ ​jedynym​ ​w​ ​Polsce​ ​„telefonem​ ​zaufania” dla​ ​pacjentów​ ​w​ ​trakcie​ ​leczenia​ ​niepłodności.​ ​Realizujemy​ ​liczne​ ​projekty​ ​z​ ​zakresu​ ​naszej działalności​ ​statutowej​ ​–​ ​wszystko​ ​w​ ​oparciu​ ​o​ ​wysiłek​ ​naszych​ ​wolontariuszy.

0
Twoja ocena: Brak