SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W DNIU 3 CZERWCA 2017 ROKU

Temat: 
Stowarzyszenie Nasz Bocian

W dniu 3 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nasz Bocian.


Najważniejszymi punktami spotkania były wybory do zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz zatwierdzenie sprawozdań: finansowego, merytorycznego oraz komisji rewizyjnej.

Aktualny zarząd składa się z pięciu osób:

Marta Górna – przewodnicząca zarządu
Barbara Szczerba – wiceprzewodnicząca zarządu
Grażyna Milewska – wiceprzewodnicząca zarządu
Monika Bulmańska-Wingett – członkini zarządu
Anna Rzewnicka - członkini zarządu

Do starego składu zarządu dołączyła po raz pierwszy Ania Rzewnicka. Aniu, witamy na pokładzie i życzymy samych sukcesów!

Członkowie Stowarzyszenia Nasz Bocian wybrali również nowy skład sądu koleżeńskiego, który przedstawia się następująco:

Michał Damski
Dariusz Krawczak
Justyna Bajer

Skład komisji rewizyjnej również się zmienił i obecnie tworzą ją:

Agnieszka Damska
Blanka Żukowska
Maciej Śmiechowski

Ponadto podsumowaliśmy roczne działania stowarzyszenia oraz przedyskutowaliśmy te planowane na przyszłość. Szczegółami podzielimy się z Wami wkrótce.

Jak zawsze po spotkaniach jesteśmy pełni dobrej energii i zapału do dalszej pracy :)

0
Twoja ocena: Brak