EPAF - European Policy Audit on Fertility

Temat: 
Wiadomości ze świata, prasy itp.

EPAFEPAF - European Policy Audit on Fertility
Raport na temat prawnych i medycznych aspektów leczenia niepłodności w krajach Unii Europejskiej.

Czym jest EPAF i jak powstał?

EPAF jest wspólnym projektem Fertility Europe, paneuropejskiego stowarzyszenia organizacji pacjenckich, którego Nasz Bocian jest aktywnym członkiem, i ESHRE, Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii. Projekt ten ma na celu zebranie, opracowanie i porównanie informacji na temat krajowych uregulowań prawnych i strategii związanych z szeroko rozumianą płodnością, a więc zarówno jej ochroną, jak i leczeniem niepłodności. Zebrane dane pozwolą nie tylko na ocenę obecnej sytuacji, ale i na rozpoznanie potrzeb pacjentów w krajach europejskich.

Oprócz przeglądu najważniejszych faktów i statystyk związanych z płodnością i niepłodnością w 28. krajach członkowskich Unii Europejskiej, EPAF zawiera szczegółowe dane na temat strategii i regulacji w dziewięciu wybranych państwach unijnych. Są to:
- Republika Czeska
- Francja
- Hiszpania
- Niemcy
- Polska
- Rumunia
- Włochy
- Szwecja
- Wielka Brytania

Kryteria wyboru były podporządkowane potrzebie ukazania przekrojowych danych na temat rozwiązań systemowych i zapewnienie reprezentatywności krajów z różnych części Europy.
Dzięki temu EPAF stanowi zarówno źródło usystematyzowanych informacji jak i ważny wkład do publicznej debaty na temat płodności i niepłodności. Pełni też funkcję edukacyjną i ma na celu podnosić świadomość społeczną w zakresie zachowania płodności, diagnostyki i leczenia niepłodności, w tym dostępnych, uznanych metod terapeutycznych. Dążeniem jego twórców jest też upowszechnianie wiedzy na temat fundamentalnych praw pacjenta i stworzenie przydatnego narzędzia rzeczniczego.
Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian jako członek Fertility Europe brało aktywny udział w pracach nad audytem.

Grant

EPAF powstał w ramach grantu ufundowanego przez firmę Merck. Grant obejmował wynagrodzenie dla firmy konsultingowej Burson-Marsteller, której zadaniem było zebranie danych poprzez tzw. desk research i przeprowadzenie wywiadów z wyznaczonymi krajowymi ekspertami z ramienia Fertility Europe i ESHRE oraz wstępne opracowanie raportu. Praca nad projektem była prowadzona w ramach wolontariatu i nie wiązała się z żadnym wynagrodzeniem ani gratyfikacją finansową dla Fertility Europe i ESHRE.

Źródła

EPAF opiera się na publicznie dostępnych informacjach, na istniejących opracowaniach przygotowanych przez Fertility Europe i ESHRE oraz ich członków, a także na wywiadach z przedstawicielami członków krajowych Fertility Europe i ESHRE.

Kontrola Redakcyjna

EPAF pozostaje pod wyłączną kontrolą redakcyjna Fertility Europe i ESHRE. Firma Merck nie brała udziału w zbieraniu danych, ich przetwarzaniu ani też w redagowaniu raportu.

Publikacja

Oficjalna publikacja EPAF odbędzie się 28 marca 2017 roku w Parlamencie Europejskim, na którą niniejszym mamy zaszczyt Państwa zaprosić. Zainteresowanych udziałem, prosimy o rejestrację pod TYM LINKIEM

Ufamy, że raport będzie stanowił kompleksowe źródło informacji, ważny wkład w debatę publiczna na temat niepłodności oraz użyteczne na szczeblu europejskim i krajowym narzędzie rzecznicze.

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos )