"Zranione dzieci, uzdrawiające domy"

Temat: 
Adopcja Dziecka

Zranione dzieci Przedstawiamy kolejną książkę z zakresu problematyki związanej z wychowaniem dzieci dotkniętych traumą w dzieciństwie, które przebywają w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Jak trudne są to problemy ilustrują fora internetowe pełne wpisów zrozpaczonych rodziców szukających pomocy. Dlaczego nasze dziecko nie odwzajemnia naszej miłości? Czego nie rozumiemy? Co robimy źle? to pytania, które często prześladują rodziców dzieci doświadczonych traumą. Wiele rodzin decyduje się na adopcję mając wygórowane oczekiwania wobec siebie i dziecka. Szybko się przekonują, że ich oczekiwania są nierealistyczne. Ta książka odpowiada na te niespełnione oczekiwania dostarczając rozwiązań w wychowywaniu głęboko zranionego dziecka.

Urszula Bartnikowska, dr hab., Uniwersytet Warmińsko Mazurski: Książkę „Zranione dzieci, uzdrawiające domy” oceniam z perspektywy pedagoga zainteresowanego problematyką i poznającego literaturę z tego zakresu. Z tego punktu widzenia ocena jest bardzo wysoka. Jest to niezwykle wartościowa pozycja, na którą z pewnością niecierpliwie oczekiwało zarówno wielu rodziców, jak i specjalistów. Książka wypełnia istniejącą w polskiej literaturze lukę z zakresu opieki i wychowania dzieci, które doświadczyły wczesnych traumatycznych przeżyć. Po części zapełniły ją pozycje, które ukazały się w ostatnich latach (np. G. Keck, R. Kupecky „Wychowanie zranionego dziecka”), ale „Zranione dzieci, uzdrawiające domy” dopełnia wiedzę na temat odrzuconych dzieci o kolejne obszary.
Widzę kilka grup, dla których książka ta powinna być lekturą obowiązkową. Po pierwsze, z pewnością jest skierowana do obecnych rodziców adopcyjnych/zastępczych. Może stać się istotnym źródłem wiedzy, wsparcia, inspiracji. To lektura dla rodziców doświadczających problemów oraz dla tych, którzy – mimo przyjęcia dziecka z historią traumatycznych doświadczeń – tych problemów nie dostrzegają. Tym drugim pomoże zauważyć, subtelne, sygnały wołania dziecka o pomoc. Po drugie, czytelnikami powinni być przyszli rodzice adopcyjni/zastępczy. Tym z kolei pozwoli przynajmniej w pewnym stopniu uniknąć rozczarowania przyszłym rodzicielstwem, realnie formułować własne oczekiwania, a także wyczuli na wczesne wychwytywanie sygnałów szczególnych potrzeb dzieci.
Kolejna grupa to grono specjalistów chcących profesjonalnie wspierać wymienione rodziny. Książka wyraźnie pokazuje dużą rolę odpowiednio przygotowanych fachowców. Ta grupa czytelników może być usatysfakcjonowana otoczeniem treści aktualnymi badaniami naukowymi z zakresu następstw traumy wczesnodziecięcej oraz możliwości łagodzenia jej skutków. Dane bibliograficzne mogą stanowić cenną wskazówkę do dalszych poszukiwań i udoskonalania własnego warsztatu pracy.
Poza tym z powodzeniem może być swego rodzaju „olśnieniem” dla tych, którzy stykają się ze zranionym dzieckiem i jego rodziną. Otoczenie rodziny dziecka z traumą wczesnodziecięcą bywa źródłem zaprzeczania i przyczyną zaniechania pomocy (dziecko w powszechnej opinii „nie pamięta” pierwszych swoich doświadczeń).
Aby rodzina zranionego dziecka mogła stworzyć tytułowy „uzdrawiający dom”, powinna być otoczona zorientowanymi w problematyce sprzymierzeńcami w osobach członków dalszej rodziny, przyjaciół, specjalistów, nauczycieli…, którzy będą źródłem wsparcia i zachęty niż krytyki i obwiniania.
Książka, co istotne, pisana jest prostym, dostępnym językiem. Dzięki niej wielu ludzi może zrozumieć zarówno dziecko, jak i jego adopcyjnego/zastępczego rodzica. Zrozumienie przyniesie, kolejne efekty – odciążenie. Z jednej strony zabranie dziecku ciężaru odpowiedzialności za swoją traumatyczną przeszłość i wynikające z niej „destrukcyjne” zachowania, z drugiej – odciążenie rodzica od poczucia winy związanego z odmiennym funkcjonowaniem dziecka.

Podsumowując, poradnik „Zranione dzieci, uzdrawiające domy”:
- pomoże zrozumieć znaczenie traumatycznej przeszłości, budowanej na niej teraźniejszości i przyszłości zranionego dziecka oraz jego rodziny;
- pośrednio przyczyni się do ukazania poranionym wewnętrznie dzieciom świata, jako przyjaznego miejsca;
- da szansę na wykorzystanie naturalnych zasobów samoleczenia występujących u dziecka oraz uzdrawiających zasobów tkwiących w rodzinach.

Autorzy:
Jayne E. Schooler od ponad 20 lat szkoli specjalistów i rodziny związane z opieką zastępczą i adopcyjną. Jest autorką lub współautorką pięciu książek związanych z adopcją.
Betsy Keefer Smalley, LSW współautorka nagrodzonej książki Telling the Truth to Your Adopted of Foster Child: Making Sense of the Past. Ma 36 lat doświadczenia w dziedzinie opieki nad dziećmi, umieszczania dzieci w nowych domach, usług poadopcyjnych i w szkoleniu.
Timothy J. Callahan, PsyD, psycholog kliniczny, który uzyskał doktorat na Wright State University w Dayton w Ohio. Ma dwadzieścia lat doświadczenia w pracy z dziećmi, rodzinami, jak również z dorosłymi i nastolatkami.

Poradnik J.E. Schooler, B.K. Smalley, T. J. Callahan: „Zranione dzieci, uzdrawiające domy”, jest dystrybuowany przez wydawnictwo MRaciniewski Services. Cena zakupu wraz z wysyłką wynosi 38 zł. Ilość zamawianych książek nie ma wpływu na cenę jednostkową.
Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z wydawnictwem pod adresem: elara1@wp.pl

0
Twoja ocena: Brak