Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Naszego Bociana

Temat: 
Stowarzyszenie Nasz Bocian

Jak już informowaliśmy, 19 czerwca odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nasz Bocian. Jednym z istotnych jego punktów było przyjęcie sprawozdań finansowego i merytorycznego za rok 2015, które następnie naszym obowiązkiem było złożyć w KRS. Właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, iż 1 lipca dokumenty te zostały zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego i dla zainteresowanych są dostępne pod poniższymi linkami:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Rachunek zysków i strat
- Bilans
- Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP

Wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają nasza działalność merytorycznie, finansowo i poprzez wolontariat dziękujemy najserdeczniej!

0
Twoja ocena: Brak