Dziecko jest najważniejsze - IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Temat: 
Adopcja Dziecka

Kongres 22 czerwca br. w godzinach 9:00 - 16:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Rozwoju w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5, odbędzie się IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego.


Program IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się w Warszawie 22 czerwca br., obejmuje m.in. prezentacje Raportu Koalicji z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także dobrych praktyk na przykładzie wybranych powiatów. Przewidziane są także prelekcje polskich i zagranicznych gości. Spośród tych ostatnich będzie okazja wysłuchać Chrisa Taylora, który zabierze glos w sprawie właściwego wsparcia dzieci obecnie przebywających w pieczy zastępczej, które doświadczyły wcześniej traumy oraz Nielsa Petera Rygaarda, który opowie o budowaniu przywiązania.Udział w Kongresie jest płatny. Wysokość opłaty jest uzależniona od członkostwa w Koalicji i wynosi odpowiednio 30 złotych (dla członków) i 50 złotych (dla pozostałych zainteresowanych). Z uwagi na fakt, iż wydarzenie odbędzie się w budynku Ministerstwa Rozwoju, istnieje konieczność wcześniejszego formalnego zgłoszenia uczestnictwa (druk zgłoszeniowy można wypełnić TUTAJ, koniecznie podając swój numer PESEL). W dniu Kongresu należy mieć przy sobie wazny dokument tożsamości z numerem PESEL.

Szczegółowe informacje na temat IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, jego programu i prelegentow można znaleźć na stronie organizatora

0
Twoja ocena: Brak