Apel Stowarzyszenia Nasz Bocian

W dniu dzisiejszym rozesłaliśmy do mediów apel dotyczący okien życia. Mamy olbrzymią nadzieję, że nie pozostanie on bez echa.

OKNA ŻYCIA - APEL STOWARZYSZENIA NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA ADOPCJI NASZ BOCIAN

Stowarzyszenie NASZ BOCIAN od chwili swojego powstania tj. od roku 2001 działa aktywnie na rzecz wspierania adopcji w Polsce. Dlatego, będąc głęboko zaniepokojeni bezrefleksyjnie pozytywnym przekazem na temat działania okien życia w Polsce zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z argumentami przemawiającymi przeciwko zasadności istnienia i funkcjonowania okien życia. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na poniższe fakty:

1. Okna życia nie uwzględniają prawa matki do zmiany decyzji, a pozostawienie dziecka w oknie życia jest nieodwracalne!

2. KAŻDY, bez względu na fakt posiadania władzy rodzicielskiej, może umieścić dziecko w oknie życia ­ niania, teściowa, konkubent ­ odwrócenie skutków takiego działania trwa miesiącami i naraża dzieci na długotrwałą rozłąkę z rodzicem lub rodzicami. Nie uwzględnia też przy tym prawa ojca do podjęcia decyzji co do losu narodzonego dziecka.

3. Istnienie i funkcjonowanie okien życia pozostaje w sprzeczności z uregulowaniami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka, która gwarantuje prawo do poznania własnej tożsamości.

4. Wbrew powszechnym opiniom pozostawienie dziecka w oknie życia wydłuża procedurę adopcyjną. Obowiązkiem stosownych organów jest podjęcie prób ustalenia tożsamości i odnalezienia matki. Droga adopcyjna jest dłuższa, bardziej skomplikowana i naraża dziecko na zbędną traumę.

5. Brak jakichkolwiek przepisów prawa, które sankcjonowałyby i regulowałyby zasady funkcjonowania okien życia w naszym kraju powoduje, iż założyć je i prowadzić mogą całkowicie przypadkowe osoby, których kwalifikacje moralne i zawodowe pozostają poza jakakolwiek możliwością weryfikacji.

6. Okna życia pośrednio zachęcają do porodów pozaszpitalnych. Zjawisko to skutkuje brakiem właściwej opieki położniczej i naraża zdrowie, a często tez życie tak matki jak i dziecka.

7. Nie wykazano korelacji pomiędzy powstaniem okien życia (2006), a zmniejszeniem się liczby zabójstw noworodków. Tendencje spadkowa w tej materii obserwujemy od 1993, czyli o 13 lat wcześniej niż datuje się powstanie pierwszego okna życia w Polsce.

Tymczasem w Polsce od ponad 60 lat funkcjonuje system, który umożliwia przeprowadzenie bezpiecznego dla wszystkich stron, procesu adopcyjnego. System ten tworzą ludzie, którzy mają zarówno odpowiednie wykształcenie kierunkowe, jak i właściwe przygotowanie zawodowe.
Dysponują oni niezbędnym zapleczem instytucjonalnym oraz działają na podstawie i w granicach prawa. Dbają o to, aby właściwie rozpoznać motywacje kobiet rozważających adopcje oraz przesądzić, czy ich decyzja jest przemyślana i ostateczna. Udzielają odpowiedniego wsparcia, gwarantują bezpieczne i sprawne przeprowadzenie zgodnych z prawem procedur, kierując się w pierwszej kolejności najlepszym interesem dziecka.

Ponadto kobieta korzystająca z pomocy ośrodka adopcyjnego, ma szanse otrzymać skuteczne wsparcie psychologiczne, materialne i prawne. Finalnie prawie 70% matek zmienia zdanie i pozostaje z dziećmi. Okna życia nie dają takiej szansy. Przekazanie dziecka do adopcji poprzez ośrodek adopcyjny jest zawsze anonimowe: jedyną osobą, która będzie mieć prawo do poznania danych matki biologicznej, jest samo dziecko, kiedy osiągnie pełnoletniość. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego matka ma prawo wycofać się z decyzji o adopcji w ciągu 6 tygodni od urodzenia dziecka. Istnienie tej zasady ma swoje głębokie uzasadnienie, które okna życia całkowicie ignorują.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie NASZ BOCIAN jako organizacja działająca na rzecz wspierania adopcji zachęca do rozważenia powyższych argumentów. Są one ważne zarówno dla kobiet, które z bardzo różnych przyczyn doprowadzone są do tak skrajnej sytuacji jak pozostawienie własnego dziecka jak i, co równie ważne, dla pozostawionych dzieci, które tracą w ten sposób tożsamość i możliwość poznania swoich biologicznych rodziców.

Pozostajemy z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia NASZ BOCIAN

3.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (5 głosów )