Seminaria oraz Konferencja - "Od opuszczenia do bliskości - wyzwania rodzicielstwa zastępczego".

nowy domZ okazji 10 - lecia Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom w okresie od 21.09.2015 r - 25.09.2015 r. w Siemianowicach Śląskich odbyły się Seminaria oraz Konferencja - "Od opuszczenia do bliskości - wyzwania rodzicielstwa zastępczego".
W ramach konferencji Nasz Bocian brał udział w seminarium "Szanse i zagrożenia rodzicielstwa adopcyjnego" prowadzonym przez Christiane Lutz - psychoterapeutkę i superwizor ośrodków adopcyjnych w Stuttgarcie.
Wydarzenie pomogło nam poszerzyć oraz poddać refleksji swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania dziecka opuszczonego, naznaczonego doświadczeniem traumy, któremu towarzyszą w dorastaniu wynikające z tego doświadczenia rany.

Bardzo często dla nas niewidoczne, znajdujące swój wyraz w zachowaniu dzieci, nie poddającym się tradycyjnemu wychowaniu, przyjętym formom dyscyplinowania. Niezależnie od tego w jakim środowisku znajdzie się dziecko - instytucjonalnej czy rodzinnej pieczy zastępczej potrzebuje ono mądrej i świadomej odpowiedzi dorosłych, która poprowadzi go i uzdolni do bliskich satysfakcjonujących związków dających szansę na swobodny rozwój, prowadzący do życia opartego na realizacji potrzeb takich jak bezpieczeństwo, miłość i przynależność. Aby mogło to zostać zrealizowane niezbędna jest współpraca osób, które stają się wychowawcami, opiekunami dzieci opuszczonych, aby każdy z nich pojawiał się jako dobry, rozumiejący dorosły, zdolny rozpoznawać i adekwatnie odpowiadać na indywidualną sytuację dziecka.

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 votes)