Raport Koalicji na Rzecz Kompleksowej Terapii Niepłodności

koalicja na rzecz ktnJesteśmy członkami Koalicji na Rzecz Kompleksowej Terapii Niepłodności i patronujemy samej akcji. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym (również przez nas) raportem, który podkreśla rolę psychologa w procesie leczenia niepłodności i mapuje najważniejsze problemy w tym zakresie.

Raport oraz informację o koalicji znajdziecie tutaj:

http://wspieramyplodnosc.pl/

KLUCZOWE WNIOSKI

1. Polska stoi przed ryzykiem wyludnienia w następnych kilku dekadach. Do 2050 r. ludność Polski zmniejszy się o 4,55 miliona osób (GUS).

2. Główną przyczyną zmniejszenia się populacji jest spadek liczby urodzin.

3. Obecnie problem niepłodności dotyka co roku ok. 1,5 miliona polskich par. Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany demograficzne, należy założyć, że zjawisko to będzie się nasilało.

4. Bezdzietność, jako następstwo niepłodności, ma bardzo głęboki aspekt psychogenny.

5. Opieka psychologiczna nad osobami doświadczającymi niepłodności poprawia funkcjonowanie psychiczne pacjentów, co może się przekładać na uzyskanie lepszych rezultatów leczenia (urodzenie dziecka).

6. Psychologowie niepłodności powinni być grupą specjalistów o wysokich kwalifikacjach niezbędnych do udzielania wszechstronnej pomocy psychologicznej, mającej na celu wsparcie osób doświadczających, diagnozujących lub leczących niepłodność.

7. Niepłodność jest nie tylko chorobą w wymiarze medycznym i psychicznym, ale przede wszystkim problemem społecznym wymagającym kompleksowego rozwiązania.

REKOMENDACJE

1. Utrzymywanie się niekorzystnych zjawisk demograficznych, a zwłaszcza bardzo niskiego poziomu płodności sprawia, że polityka prorodzinna, w tym walka z wykluczeniem społecznym wynikającym z choroby jaką jest niepłodność, powinny stanowić jedne z głównych tematów debaty społecznej w nadchodzących latach.

2. Należy zapewnić wszystkim niepłodnym parom równy dostęp do wszechstronnej opieki i wsparcia w zakresie terapii niepłodności.

3. W dążeniu do przywracania zdrowia prokreacyjnego należy połączyć działania medycyny i psychologii. Taki kompleksowy (holistyczny) model może przyczynić się do poprawy skuteczności i jakości leczenia oraz zminimalizowania negatywnych kosztów (zarówno ekonomicznych, jak i emocjonalnych) diagnostyki i leczenia niepłodności.

4. Udział psychologa w terapii niepłodności na każdym jej etapie powinien być refundowany przez Państwo.

Wnioski i rekomendacje przygotowane przez KOALICJĘ NA RZECZ KOMPLEKSOWEJ TERAPII NIEPŁODNOŚCI są zbieżne z zaleceniami dotyczącymi kompleksowej opieki nad parami cierpiącymi z powodu niechcianej bezdzietności, opracowanymi przez Europejskie Towarzystwa Embriologii i Rozrodu Człowieka (ESHRE) - "Routine psychosocial care in infertility and medically assisted reproduction – A guide for fertility staff"

W wielu krajach europejskich, i nie tylko, kompleksowe podejście do diagnostyki i leczenia niepłodności jest standardem. Należy mieć nadzieję, że taka sytuacja będzie wkrótce miała miejsce również w Polsce.

0
Twoja ocena: Brak