Stanowisko PSPN w sprawie wypowiedzi na temat dzieci poczętych dzięki IVF

Temat: 
Wiadomości ze świata, prasy itp.

pspn Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Niepłodności w sprawie wypowiedzi na temat dzieci poczętych dzięki IVF:

Jako psycholodzy zajmujący się na co dzień problematyką niezamierzonej bezdzietności i pracujący z rodzinami powstałymi dzięki technikom wspomaganego rozrodu pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się coraz częściej w przestrzeni publicznej wypowiedziami osób cieszących się społecznym zaufaniem i będących autorytetami w swoich dziedzinach, piętnującymi dzieci, które przyszły na świat dzięki różnym formom wspomaganej prokreacji, w tym przede wszystkim IVF.

Wypowiedzi te nie opierają się niestety na rzetelnej wiedzy medycznej, upowszechniają stereotypy i szkodliwe mity społeczne na temat rzekomych negatywnych skutków zapłodnienia pozaustrojowego dla dzieci, godząc w osoby, które przyszły na świat dzięki tej technice, ich rodziny i bliskich, są przyczyną ich cierpienia i poczucia izolacji.
Należy pamiętać, iż sądy wypowiadane na temat osób urodzonych dzięki IVF nie są lokowane w próżni społecznej, a trafiają bezpośrednio do odbiorców, którymi są coraz częściej te same osoby, w tym także dzieci, które przyszły na świat dzięki IVF, korzystające z możliwości dostępu do środków masowego przekazu oraz zasobów Internetu. Są to ludzie młodzi, których samoocena, tożsamość oraz rozwój emocjonalny znajduje się dopiero w fazie kształtowania, przez co narażenie ich na konieczność konfrontacji z poglądami jawnie dyskryminującymi, mówiącymi o ich fizycznej lub psychicznej ułomności stanowi realne zagrożenie dla ich rozwoju oraz późniejszego funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Dlatego apelujemy do wszystkich osób wypowiadających się na temat technik wspomaganej prokreacji o rozwagę, odpowiedzialność i szacunek dla osób które przyszły na świat dzięki IVF, aby dzieci urodzone dzięki tej procedurze mogły w pełni korzystać z przynależnego im prawa do rozwoju i wzrastania w atmosferze społecznej życzliwości oraz warunkach sprzyjających zdrowemu funkcjonowaniu emocjonalnemu i społecznemu.

0
Twoja ocena: Brak

Odpowiedzi

Portret użytkownika Agusiatrz

odp

Ludzie Ci mówią to dla własnych korzyści dla własnej kariery by zaistnieć.....

agusia