Odp MZ na interpelację posła Zbigniewa Janowskiego w spr. finansowania in vitro

Temat: 
InVitro

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 2005-03-08
MZ-UZ-A-73-585-3-KN/05

Pan
Włodzimierz Cimoszewicz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
W związku z interpelacją Pana Posła Zbigniewa Janowskiego przekazaną przy piśmie Pana Marszałka z dnia 28 stycznia 2005 r., (znak: SPS-0202-9217/05), w sprawie „refundacji zabiegów in vitro", uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień:

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zwanej dalej ustawą, świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu zapłodnienia pozaustrojowego, finansowanego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Przedmiotowa procedura nie została wymieniona w wykazie świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych, stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy. W związku z brakiem procedury in vitro w katalogu świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2005 roku. Minister Zdrowia w dniu 25 listopada 2004 roku skierował pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym wskazał konieczność podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego.
W ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia, Minister Zdrowia uzyskał informację z Centrali Funduszu, z których wynika, że Fundusz finansuje świadczenia w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, umożliwiające rozpoznanie patologii prowadzących do niepłodności, jak również ich leczenie. Jednocześnie w sprawie refundacji procedury zapłodnienia pozaustrojowego, Fundusz prowadzi prace związane z określeniem następujących warunków realizacji przedmiotowego zabiegu:
• zakres finansowania kosztów procedury zapłodnienia in vitro,
• kryteria kwalifikacji pacjentek do zabiegu,
• wymogi jakie spełniać mają świadczeniodawcy realizujący procedurę finansowaną ze
środków publicznych,
• zasady monitorowania realizacji kontraktów w tym zakresie.

W dniu 28 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia z udziałem Konsultanta Krajowego i grupy ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii. W celu doprecyzowania powyższych zagadnień zaplanowano kolejne spotkanie, na którym przedstawiony zostanie szczegółowy spis stosowanych leków, ich ceny i zakres refundacji. Ze względu na fakt, iż dotychczas procedura zapłodnienia pozaustrojowego nie była finansowana, zagadnienie wymaga rozwiązania szeregu problemów. System refundacji procedury ze środków publicznych musi uwzględniać standardy jakości, efektywności, cenę, liczbę procedur, zakres procedury objętej refundacją. Jednocześnie w kwestii refundacji leków uprzejmie informuję, iż ze względu na możliwości płatnicze Narodowego Funduszu Zdrowia, wykazy leków refundowanych w ostatnich latach są uaktualniane poprzez wprowadzenie nowych leków, posiadających swoje odpowiedniki w wykazach, przede wszystkim leków generycznych, znacznie tańszych od swoich odpowiedników.
Ponadto uprzejmie informuję, że Preparat Menogon nie jest lekiem refundowanym. Ceny na leki nie objęte wykazami leków refundowanych, nie są objęte urzędowymi regulacjami. Ceny na te leki są cenami wolnymi, które ustalają producenci.

Z poważaniem

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU

(-) Paweł Sztwiertnia

PS. Niestety - jak widać Ministerstwo unika jednoznacznej odpowiedzi na moje pytania. W związku z tym podejmę dalsze działania. Poinformuję o nich "Bocianowiczów"
(-) Zbigniew Janowski

0
Twoja ocena: Brak

Odpowiedzi

Portret użytkownika admin

Re: Odp MZ na interpelację posła Zbigniewa Janowskiego w spr. finansowania in vitro

To co chce pan osiągnąć jest piękne ale ja obawiam się że jest to tylko gra polityczna przed wyborami a efektów jak niebyło tak niebędzie przykro mi to pisać ale takie są moje odczucia pracy polityków na przestrzeni lat niestety nic się niezmieniło oprócz obietnic z poważaniem bocianowiczka

Portret użytkownika admin

Re: Odp MZ na interpelację posła Zbigniewa Janowskiego w spr. finansowania in vitro

Zgadzam się z opinią. Niestety pewna jestem, że w sprawie refundacji obudzą się wszyscy za późno: "czas ucieka, wieczność czeka"- są nia nasze dzieci.
agaton

Portret użytkownika admin

Re: Odp MZ na interpelację posła Zbigniewa Janowskiego w spr. finansowania in vitro

To co chce Pan zrobić jest zbyt piękne i chyba nie ztej bajki w której my żyjemy, ponadto nie to ugrupowanie polityczne rządzi naszym krajem, które zechciałoby zająć się tą sprawą. Oby Panu się udało!!!

Portret użytkownika missparker

Re: Odp MZ na interpelację posła Zbigniewa Janowskiego w spr. finansowania in vitro

Byłoby dobrze, gdyby pacjentki przygotowujące się do in vitro mogły chociaż bezpłatnie wykonywać w swoim rejonie badania kontrolne, usg, hormonalne i inne zlecone przez lekarza kierującego do in vitro. Niestety, chyba limity tych badań powodują, że nie można w państwowym ośrodku doprosić się np. o skierowanie na podstawowe badania np. posiew czy usg. Na dźwięk hasła in vitro wielu lekarzy po prostu umywa ręce (tak wyraził się jeden z lekarzy, który mnie przyjmował). W państwowej przychodni odmówiono mi nawet recepty na szczepionkę przeciwko różycze, twierdząc, że szczepienie powinno się wykonywać już w ciąży. Dlatego pacjentki ponoszą ogromne koszta, bo każda prywatna wizyta, nawet po receptę, kosztuje. A przecież pracujemy, opłacamy składki i chcemy być objęte opieką zdrowotną!