KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ A PRAWA CZŁOWIEKA

Temat: 
Stowarzyszenie Nasz Bocian

Dziś (10 września br.) o godz. 10.30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się seminarium, którego organizatorem było Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Tematem seminarium było "Kodeks etyki lekarskiej a prawa człowieka".
W seminarium udział wzięli: Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Izabela Jaruga-Nowacka, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, parlamentarzyści, lekarze specjaliści, przedstawiciele towarzystw medycznych i izb lekarskich, prawnicy -konstytucjonaliści i przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym i „Nasz Bocian”.
Spotkanie, po dość intensywnych dyskusjach nie pozbawionych emocji, zakończyło się przyjęciem propozycji Pani Minister, aby uczestnicy spotkania wystosowali list do delegatów na zjazd Izby Lekarskiej nawołujący do nie przyjmowania projektu nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej w jego obecnym kształcie.

Osobiści uważam, że było to dość pocieszające spotkanie. Większość uczestników bardzo mocno skrytykowała ten projekt, wykazując liczne błędy merytoryczne, logiczne i niezgodności prawne - z niezgodnością z konstytucją włącznie.
Wiele mówiło się o prawie do wolności wyboru i o nie narzucaniu poglądów etyczno-moralnych.
Jak takie dyskusje przełożą się na konkretne czyny – zobaczymy – głosowanie nad Kodeksem już za 2 tygodnie.

0
Twoja ocena: Brak