Niepłodność męska

Mnogość chorób wymaga szerokiego wieloczynnikowego podejścia do diagnostyki n ...

Badania nasienia - co należy wiedzieć?

Spermogram (spermiogram, seminogram) jest to podstawowe badanie oceniające pł ...

Interpretacja seminogramu - jak rozumieć wynik badania nasienia

Podstawowym badaniem laboratoryjnym w ocenie płodności mężczyzny jest badanie ...

NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność jest to „nie ...

Statystyki niepłodności męskiej na tle danych światowych

Niepłodność męska jest pojęciem stosunkowo młodym. ...

DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI PARTNERSKIEJ

Klasyfikacja rodzaju niepłodności zależy od wielu badań diagnostycznych oraz ...

Niepłodność

Z problemem niepłodności spotyka się każdy lekarz ginekolog. ...