Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności

W Polsce działa około 40 ośrodków leczenia niepłodności, które swoją ofertę kierują do ok. 1,5 miliona par mających trudności z zajściem w ciążę. Nad placówkami od 27 lat nie istnieje żadna instytucjonalna ani społeczna kontrola, z czego pacjenci nie zdają sobie często sprawy. Stan ten wynika z braku implementacji dyrektyw unijnych, braku dedykowanej ustawy i braku obowiązku certyfikacji oraz akredytacji ośrodków w oparciu o przepisy prawne. Przyjęcie Narodowego Programu przez Ministerstwo Zdrowia sprawiło, iż większa niż dotąd grupa pacjentów może skorzystać z metody in vitro, zatem brak informacji i możliwości świadomego wyboru miejsca leczenia zaczyna dotyczyć coraz większej liczby Polek i Polaków. Uważamy, że każdy pacjent ma prawo do świadomego wyboru ośrodka leczenia na podstawie rzetelnych, zweryfikowanych informacji, które pozwolą mu podjąć decyzję zgodną własnymi potrzebami w leczeniu.

Dlatego Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN uruchomiło monitoring „pacjencki audyt ośrodków leczenia niepłodności” dzięki wsparciu funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Celem działań jest przeprowadzenie społecznego monitoringu ośrodków przez wyszkolonych obserwatorów, aby osoby dotknięte problemem miały zapewniony dostęp do pełnych, sprawdzonych informacji i mogły podejmować świadome decyzje dotyczące leczenia. Przygotujemy również interaktywną bazę ośrodków leczenia niepłodności w oparciu o wypracowane kryteria (pacjenckie standardy w leczeniu niepłodności, standardy merytoryczne). Monitoring zakończy się publikacją raportu skierowaną do pacjentów i opinii publicznej oraz wysłuchaniem obywatelskim w sejmie RP skierowanym do prawodawców.

Do udziału w monitoringu w roli obserwatorów społecznych zapraszamy chętnych zainteresowanych tematyką praw pacjenta (i szerzej praw człowieka). Wybrane osoby zaprosimy do udziału w szkoleniu w Warszawie. Obejmie ono m.in. europejskie i polskie prawodawstwo w obrębie praw pacjenta i leczenia niepłodności, aktualny stan realizacji tych praw w Polsce, standardy i metody prowadzenia monitoringu, uprawnienia i obowiązki obserwatora. Integralną częścią szkolenia będą wykłady prowadzone przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Osoby, które ukończą szkolenie dostaną możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce: przeprowadzą w dwuosobowych zespołach monitoring wybranych ośrodków leczenia niepłodności i napiszą raport cząstkowy z każdego przeprowadzonego monitoringu. Na podstawie cząstkowych raportów obserwatorów Stowarzyszenie NASZ BOCIAN sporządzi ogólnopolski raport zbierający informacje ze wszystkich ośrodków oraz udostępni sporządzone raporty cząstkowe w interaktywnej bazie pacjenckiej, aby każdy miał do nich łatwy dostęp.

W bazie znajdą się również ankiety wypełniane przez pacjentów oraz aktualny stan prawny w leczeniu niepłodności i prawach pacjenta. Strona projektu zacznie działać już w listopadzie 2014, a ostatnie dane zostaną naniesione we wrześniu 2015 roku. Projekt monitoringu „pacjencki audyt w ośrodkach leczenia niepłodności” ma zaktywizować pacjentów do działań na rzecz ich grupy społecznej i umożliwić pacjentom dostęp do źródła wiarygodnych, pełnych i rzetelnych informacji, aby pacjencki mogli podejmować świadome, suwerenne wybory w zarządzaniu swoim leczeniem zgodnie z własnymi potrzebami i oczekiwaniami.

Zespół projektu:

Anna Krawczak – ekspertka projektu, anna.krawczak@nasz-bocian.pl

Agnieszka Damska – koordynatorka monitoringu, agnieszka.damska@nasz-bocian.pl

Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności - czyli co i jak chcemy zrobić

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIA ...

Szkolenie moderatorów i administratorów portalu nasz-bocian.pl

W dniach 15 – 17 sierpnia w Osiecku pod Warszawą odbyło się pierwsze szkoleni ...

Zapraszamy wszytskie polskie ośrodki in vitro do udziału w pacjenckim monitoringu.

W dniach 01 i 02 września 2014 roku  zaprosiliśmy wszystkie polskie ośrodki l ...

Pacjenckie standardy w leczeniu niepłodności w Polsce

Niniejsze standardy są zgodne z zapisami Konstytucji RP1,  Kartą Praw Pacjent ...

Polityka współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z biznesem

Publikujemy dokument opisujący  zasady współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN ...

Lista ośrodków przystępujących do monitoringu

Miło nam poinformować wszystkich pacjentów, iż do naszego pacjenckiego monito ...

Pierwsze szkolenie obserwatorów - październik 2014

Spotkaliśmy się na pierwszym szkoleniu grupy czternastu obserwatorek monitori ...

Drugie szkolenie dla obserwatorów - listopad 2014

W dniach 15-16 listopada 2014 roku odbyło się drugie szkolenie dla obserwator ...

Trzecie szkolenie dla obserwatorów - grudzień 2014

W dniach 05-06 grudnia 2014 roku odbyło się ostatnie już szkolenie grupy czte ...

Monitoring rusza z kopyta!

W najbliższą sobotę 10 stycznia 2015 roku odbędzie się pierwszy monitoring pa ...

Monitorki odwiedzają kolejne ośrodki

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

Monitoringi 26.01.2015 - 01.02.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

Monitoringi 02.02.2015 - 08.02.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

Monitoringi 09.02.2015 - 15.02.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

Monitoringi 16.02.2015 - 22.02.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

Monitoringi 23.02.2015 - 01.03.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

Monitoringi 02.03.2015 - 08.03.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

Monitoringi 09.03.2015 - 15.03.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

Startujemy z bazą ośrodków leczenia niepłodności i nową ankietą dla pacjentów!

Drodzy użytkownicy Właśnie ruszyła nasza nowa baza ośrodków leczenia niepłodn ...

Raport podsumowujący pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności.

Przekazujemy Wam raport centralny podsumowujący nasz pacjencki monitoring nad ...

Raporty indywidualne Ośrodków leczenia niepłodności i konferencja online dla pacjentów.

Tak, to właśnie dziś! ...

Formalne zamknięcie dotacji na realizację projektu pierwszego Pacjenckiego Monitoringu Ośrodków Leczenia Niepłodności w Polsce

W czerwcu 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierani ...