Lista lektur

Temat: 
Stowarzyszenie Nasz Bocian
Przedstawiamy listę lektur przygotowaną, przez naszego eksperta, panią Dorotę Dominik. Są to pozycje nie tylko dotyczące adopcji, ale także rozwoju dziecka i wychowania. Ze swej strony postaraliśmy się dołożyć do większości pozycji linki do wydawnictw, lub księgarni internetowej, gdzie wymienione książki można kupić lub zamówić archiwalne numery czasopism. Niestety nie wszystkie pozycje są dostępne, po prostu część nakładów już się wyczerpała, a niektórych książek nie udało się nam w ogóle znaleźć w księgarniach.
Mamy nadzieję że lista ta zaspokoi wasze apetyty, a może sami zaproponujecie rozszerzenie jej o kolejne pozycje?

Kotowska K. - Wieża z klocków. Media Rodzina Poznań 2001
Kotowska K. - Jeż, Egmont 2001
Grycman M. - Dom Malowany, Edition2000 Nasz Bocian
Eichelberger W. - Jak wychować szczęśliwe dzieci, Warszawa 1995
Eichelberger, W. - O co pytają dzieci? , ISKRY Warszawa: (1999).
Eichelberger, W. - Ciałko. Wydawnictwo DOM Warszawa 2002
Eichelberger, W. - Samson A. Dobra miłość. Warszawa (2002).
Olechnowicz, H. - Dobre chwile z naszym dzieckiem. WsiP Warszawa 1997
Dolto, F. (2002). - Zrozumieć dziecko. Jacek Santorski & Co Warszawa 2002
Gordon T. - Wychowanie bez porażek w praktyce, Warszawa 1994
Dąbrowska J. - Zrozumieć dziecko, PARPA Warszawa 2001
Ilg, F., Ames,L., Baker,S. - Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, GWP.Gdańsk 1998
Ilg, F., Ames,L., Baker,S. - Rozwój psychiczny dziecka od 10 do 14 lat. GWP Gdańsk. 1998.
Richardson, R., Richardson, L. - Najstarsze, średnie, najmłodsze. GWP Gdańsk: (1999).
Seligman, M . - Optymistyczne dziecko. Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997
Witkin, G. - Stres dziecięcy. Dom Wydawniczy REBIS Poznań. 2000
Serfontein,G. - Twoje nadpobudliwe dziecko, Prószyński i S-ka Warszawa 1999
Rojewska, J. - Grupa bawi się i pracuje cz I i II . UNUS Wrocław 2000
Skynner, R. Cleese, J. - Żyć w rodzinie i przetrwać. Jacek Santorski & Co Warszawa 2001
Faber A. Mazlish A. - Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły. Poznań 1993
Winnicot D. - Rozmawiając z rodzicami. Warszawa 1993
Olechnowicz H. - Dobre chwile z naszym dzieckiem. Warszawa 1997
Olechnowicz H. - Dziecko własnym terapeutą. Warszawa 1995
Woititz J.G. - Wymarzone dzieciństwo, GWP Gdańsk 2001
Furman, E. - Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców. Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co. Warszawa (1994).
Rogoll, R. - Aby być sobą. PWN Warszawa 1995
Mellody, P. - Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia. Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co Warszawa 1993
Namysłowska, I. - Terapia rodzin. PWN Warszawa 1997
James,M., Jongeward, D. (1994). Narodzić się by wygrać. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
Kozłowska,A. - Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. Wydawnictwo ŻAK Warszawa 1996
Ziemska M. - Postawy rodzicielskie, Warszawa 1976
Dominik D. - Doświadczenia emocjonalne dzieci osieroconych, Rzeszów 1997
Rydzyński, Z. - Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. W: A.Bilikiewicz, W. Strzyżewski (red), Psychiatria. Podręcznik dla studentów 1992
Prekop, I., Schweizer C. - Niespokojne dzieci. Media Rodzina of Poznań. Poznań 1997
Babiker,G., Arnold,L. - Autoagresja. Mowa zranionego ciała, GWP Gdańsk 2002
Margolis A. - Zespół dziecka maltretowanego, Warszawa 1998
Pilecka, W. Majewicz, P. Zawadzki, A. - Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie. Wydawnictwo Edukacyjne Kraków 1999
Kokoszka, A., Drozdowski P. - Wprowadzenie do psychoterapii. Wydawnictwo AM. Kraków 1993
Kołbik I. (1994). Procesy emocjonalne w rodzinie. W: De Barbaro B (red): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. (str. 31 - 44). Kraków: Collegium Medicum UJ.
De Barbaro, M. - Struktura rodziny. W: De Barbaro B (red): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. (str.97-109). Collegium Medicum UJ .Kraków 1994
Safjan M. - Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Warszawa 1993
Kubacka - Jasiecka D. - Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej,
Kraków 1997

Gancarz E. Dudek U. - Video Home Training w naszej pracy, w Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze Nr 1/2002 POW
Gancarz E. - Funkcjonowanie rodzin zastępczych nie spokrewnionych w:
Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze, 2000
POW
Dominik D. - O przemocy inaczej , w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze Nr 2/2002 POW
Dominik D. - O przemocy inaczej , w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze Nr 2/2002 POW
Głowacka B. - Zastępcze formy wychowania rodzinnego w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 7/1994 POW
Głowacka B. Smolińska W. - Rodziny zastępcze, pytania i odpowiedzi, w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 7/1994 POW
Kolankiewicz M. - Pogotowia rodzinne, nowa forma opieki, w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 79/1994 POW
Pardałowa D. - Co to znaczy dobro dziecka ? w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 10/1988 POW
Tatko A. - Zaspokajanie potrzeb dzieci w rodzinach zastępczych, w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 4/1995 POW
Kolankiewicz M. - Kim są sieroty społeczne w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze
8/1993
POW
Obuchowska I. - Dziecko zagubione w sieroctwie w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 5/1998 POW
Stelmaszczuk Z. - Kodeks etyczny rodzin zastępczych w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 8/1998 POW
Obuchowska I. - Wychowanie w domu i instytucji w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 4/1999 POW
Obuchowska I. - Dziecko w rodzinie i instytucji od teorii do praktyki w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 3/1997 POW
Łuczak E. Szewestowska K. - Rozmiary sieroctwa społecznego w: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2/1997 POW
Janke A. - Uwarunkowania działalności opiekuńczo - wychowawczej w rodzinie w: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 1/1998 POW
Jaworska M. - Funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie województwa rzeszowskiego, w: Oświata 10/1997, Rzeszów
Gancarz E. - Przyczyny rozwiązywania rodzin zastępczych, w: Oświata 12/1997, Rzeszów
Szymańska K. - Postawy wychowawcze małżeństw zamierzających adoptować dziecko W: Problemy Rodziny Nr 2/1992
0
Twoja ocena: Brak

Odpowiedzi

Portret użytkownika Wioleta

Re: Lista lektur

Serdeczne dzięki - czekałam na tę obiecaną listę lektur, idę czytać ...

Szczęśliwa mama JJ i Kini

Portret użytkownika admin

Re: Lista lektur

Jestem świeżo po lekturze "Wieży z klocków". Niesamowita książka. Czytając ją śmiałam się i płakałam na przemian. Polecam !!!

Portret użytkownika admin

Re: Lista lektur

Dziekuję za listę. Pozwalam sobie dodać kilka pozycji, może kogoś zaintersują.

O ADOPCJI I OPIECE ZASTĘCZEJ
Andrzejewski M.(1997). Domy na piasku. Rzecz o sieroctwie i domach dziecka. Wydawnictwo. Poznań: „W drodze”.
Dorris M.(1996). Zerwana Więź. Gdańsk: GWP.
Kolankiewicz M. (red), (1998). Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opiek. Warszawa: WSiP S.A.
Kolankiewicz M. (red), (1999). Relacje dorosły – dziecko w opiece zastępczej. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”.
Kwiecień M. (red),(2000). Rozmowy w kręgu rodzin adopcyjnych. Warszawa
Ładyżyńscy G i A. (2000). Adopcja jest darem, Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezji.
Montel – Girod A. (1994). Ciężar miłości, Opowieści o adopcji wzajemnej. Gdańsk: Fundacja „Opuszczonym dzieciom”.
Ostrowska M., Milewska E. (red) (1999) Adopcja. Teoria i praktyka.. Warszawa. CMPPP.
Potrzebuję rodziców od zaraz (1999), praca zbiorowa, Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie.
Przywrócić dziecku rodzinę, (2000). Głos dla Życia nr 5,.
Safjan M., (1983). Osamotnione dzieci, Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka Warszawa: Wydaw. Prawnicze.
Stelmaszczuk ZW. (red)( 1999). Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”.
Szumiło E., (1995). Adopcja. Tęsknota za dzieckiem. Wrocław.
Szymańska K. (1993). Jak rozmawiać z dzieckiem o adopcji. Przyjaciel Dziecka nr 9-10 str. 13.

O WYCHOWANIU
Campbell R., Sztuka zrozumienia czyli jak naprawdę kochać swoje dziecko, Vocatio
Dąbrowska J. (1993) Bez stresu z dziećmi, Warszawa: Santorski
Dąbrowska J.(1996) Nawet z dziećmi może być przyjemnie, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Fijałkowski W., Jędrzejewska-Wróbel R. Oto jestem!
Keyserlingk L(2000) Opowieści przeciwko lękom. Kielce: Jedność.
Keyserlingk L.(2000) Opowieści dla duszy dziecięcej. Kielce: Jedność.
Keyserlingk L.(2000). Nowe korzenie dla małych ludzi. O rozstaniach i nowych początkach. Kielce: Jedność.
Keyserlingk L.(2001) I nagle zrobiło się cicho. Opowiadania o śmierci i pożegnaniach Kielce: Jedność.
Mezzena Giacomo, (1995) Rodzice i dzieci. Poradnik psychologiczny, tłum. Izabela Sowa Kraków: Wydawnictwo M.
Obuchowska Irena, (1996) Kochać i rozumieć, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań.
Santache Egido, (1996) Problemy naszych dzieci. Porady psychologa, Kraków: Wydawnictwo M.
Silberg J. Gry i zabawy z maluchami, Poznań
Tejer de Meer Manuel, (1995) Pierwsze konflikty dziecka, tłum. Beata Nuzzo, Kraków: Wydawnictwo M.
Woititz Janet G., (1995) Wymarzone dzieciństwo – jak wychować szczęśliwie dziecko unikając błędów naszych rodziców Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Poradniki dla rodziców i wychowawców Wydawnictwa JEDNOŚĆ – www.jednosc.com.pl

Ja chcę być po prostu ważny. Co dzieci chcą nam powiedzieć przez swoje zachowanie.
Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł
Dzieci są gośćmi, którzy pytają o drogę
Każde dziecko ma swoje mocna strony
O czym mówią rysunki dzieci
Moje dziecko idzie do przedszkola
Kiedy dusza dziecka płacze
Małe dzieci – duże uczucia

Portret użytkownika magdallena

Re: Lista lektur

Przeczytałam "Domy na piasku ..." i "Adopcja jest darem". Serdecznie polecam. Gdzie mogłabym zdobyć : M.Dorris "Zerwana więź" ?
Proszę o odpowiedź.

Portret użytkownika admin

Re: Lista lektur

Radwan J. "Niepłodność i rozród wspomagany"
Wyd. Termedia (2003) Autorzy: Banaszczyk R., Banaszewska B, Grochowski D., Kuczyński W., Lewandowski P., Malinowski A., Pawelczyk L., Radwan M., Sokalska A., Wołczyński S.

Portret użytkownika admin

Re: Lista lektur

Polecam zwłaszcza osobom, któe poszukują dokładnego omówienia krok po kroku procedur, np. in vitro.

Portret użytkownika admin

Re: Lista lektur

Jak i gdzie można dostać tę książkę?

Portret użytkownika admin

Re: Lista lektur

Piszę pracę magisterską na temat adopcji i jestem wdzięczna za tę listę lektur, napewno się przydadzą.

Portret użytkownika admin

Re: Lista lektur

Portret użytkownika silije

Re: Lista lektur

Teraz trzeba dodać jeszcze "Bociany przylatują zimą" Iwona Jurczenko-Topolska :-)

Portret użytkownika admin

Re: Lista lektur

Witaj a jaki masz temat pracy jeśli moge wiedzieć? Malwina

Portret użytkownika Elisabeth

Re: Lista lektur

Chciałam dodać pozycje do listy lektur. Jest to b. interesujaca nowość :

Cecile Dolle, Robert Neuburger (autorzy francuscy)
"PO ADOPCJI",
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze", Poznań 2006
e-mail : sprzedaz@wdrodze.pl

Elżbieta

Portret użytkownika robert7447

Re: Lista lektur

Portret użytkownika agnieszka125ania

Re: Lista lektur

A ja ze swojej strony polecę książkę :
U malucha na talerzu. Zdrowa dieta dla niemowląt.
autorstwa Marty Jas-Baran. Wyd. Publicat 2009. To podobno nieoceniona pomoc w przygotowywaniu posiłków dla malucha 5-12. miesięcy. Zawiera 101 przepisów + obszerną część poradnikową + tabele żywieniowe a wszystko opatrzone zdjęciami. Właśnie zamówiłam i zamierzam sprawdzić w praktyce (jak będę mieć jakieś krytyczne uwagi, to dam znać na forum) Nareszcie kompleksowa książka a ten temat !

Portret użytkownika BW27

Re: Lista lektur

Prosimy o aktualizacje-mamy 2010 rok.

Aniołek 03.2005[*]
Aniołek 03.2010[*]

Córcia jest już z nam! 03.2011

6t0d -5.4 mm-serduszko bije
12t5d-70 mm-usg genetyczne ok.

Jedynie ta chwila jest rzeczywista...

Portret użytkownika KJK

Re: Lista lektur

A ja pozwolę sobie wspomnieć o książce " DZIECKO Z CHMUR"
pozdrawiam

Portret użytkownika KJK

Re: Lista lektur

A ja pozwolę sobie wspomnieć o książce "DZIECKO Z CHMUR"
pozdrawiam

Portret użytkownika Tatiana37

Polecam nową książkę

Polecam nową książkę o adopcji "Listy do Laury",zwłaszcza dla osób, które dopiero zastanawiają się nad podjęciem decyzji.Można kupić na www.zaczytani.pl

Portret użytkownika BiBi777

Nowa książka

ADOPCJA i Przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców - Deborah D. Gray. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2010

Kto powiada- CIERPLIWOŚCI, mówi- ODWAGI, WYTRWAŁOŚCI, SIŁY.

Mama cudownego Synka :)

Portret użytkownika Elara

poradnik Wychowanie zranionego dziecka

Poradnik G. Keck, R. Kupecky:
„Wychowanie zranionego dziecka”
jest już dostępny w Polsce.

Jeśli nie rozumiesz, czemu twoje dziecko próbuje o wszystkim decydować, z trudem kontroluje swoje zachowanie, walczy o wszystko i nie potrafi nawiązywać kontaktów społecznych powinieneś przeczytać tę książkę. Umożliwi ci zrozumienie, w jaki sposób myśli twoje dziecko, w jaki sposób trauma sprzed adopcji wpływa na jego zachowanie.
Halina Surmiak, psycholog OAO w Toruniu :Ta publikacja to kompendium wiedzy na temat tego, co może wydarzyć się w rodzinach, które zdecydowały się na przyjęcie pod swoja opiekę dziecka, które doświadczyło w przeszłości odrzucenia, straty niejednokrotnie skrzywdzenia poprzez zaniedbanie, nadużycie, przemoc lub doznanie innej traumy. Zebrane w książce informacje wyjaśniają przyczyny wielu trudności w budowaniu bliskich relacji dziecka z nową rodziną. Spróbujmy, wraz z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi zrozumieć istotę prezentowanych przez ich dziecko zachowań, skorzystajmy z konkretnych wskazówek, jak najkorzystniej odnosić się do tych dzieci, z czego lepiej zrezygnować. Powodzenia!

Wychowanie zranionego dziecka, poradnik autorstwa G.Keck`a i R. Kupecky, dwojga amerykańskich psychoterapeutów specjalizujących się w pracy z rodzinami adopcyjnymi. Polska wersja jest owocem wytrwałych poszukiwań i pełnej zaangażowania pracy grupy adopcyjnych rodziców niepotrafiących pogodzić się z obezwładniającym poczuciem niemocy wychowawczej.

Książka jest szczególna z dwóch powodów. Po pierwsze, ukazała się na polskim rynku dzięki rodzicom adopcyjnym, którzy z wielkim zaangażowaniem i bez wsparcia z zewnątrz przetłumaczyli a następnie wydali. książka o tym jak kształtować bliskie więzi z dzieckiem, które wcześniej zostało opuszczone, zaniedbane lub przebywało w placówce. W wychowaniu takiego dziecka nie działają metody wychowawcze wyniesione z domu lub dostępne w literaturze przeznaczonej dla dzieci bez urazów.

Po drugie, w sposób bardzo przystępny i żywy omawia – wyjaśniając przy tym ich podłoże – większość problemów z jakimi mogą zetknąć się adopcyjni rodzice na drodze prowadzącej do rzeczywistego włączenia swoich dzieci do rodziny. I co najważniejsze, podaje wiele przykładów, jak można te wszystkie trudności „pokojowo” rozwiązać. Przedstawiając każdą sytuację z punktu widzenia dziecka, autorzy starają się jednocześnie zadbać o komfort psychiczny rodziców, podbudowując ich autorytet i wiarę we własne możliwości. Optymizm, pomysłowość i energia, które płyną z tego poradnika-pomocnika, są w stanie przywrócić nadzieję i chęć działania nawet całkiem już zrezygnowanym (co sprawdzono na pierwszych czytelnikach!).

Środowiska adopcyjne, od dawna wyczekujące tego rodzaju publikacji, w większości dowiedziały się już za pośrednictwem Internetu o jej powstaniu. Ale zranione dzieci to przecież nie tylko te adoptowane – to także wszystkie dzieci w domach dziecka i bliżej nieznana – ale duża – liczba dzieci w biologicznych rodzinach niewydolnych wychowawczo. Dlatego warto tę książkę rozpropagować także w kręgach psychologów i pedagogów. Może to być kolejny ważny krok w kierunku „odczarowania adopcji”.
Oto kilka wypowiedzi czytelników:

„Z własnego doświadczenia, uważam, że każdy rodzic powinien przeczytać „Wychowanie zranionego dziecka”. Naprawdę jest mi teraz łatwiej, a przez to łatwiej mojej córce, a wszystko dlatego, że lektura pozwoliła mi inaczej spojrzeć na córkę, przez pryzmat jej przeszłości. Pozwoliła mi spojrzeć na awantury jej oczami. Nie próbuję już przestawiać gór, ale przenoszę po ziarenku . I są efekty. Ja jestem straszny nerwus, ale wczucie się w sytuację dziecka pozwala mi się zdystansować. Apeluję: ”przeczytajcie uważnie tę lekturę.”

„Mam nadzieję, że pomożecie mi zrozumieć moje dziecko. Adoptowaliśmy z mężem kilkuletnie dziecko i nic nie wskazywało na to, że będziemy mieli tak ogromne problemy: ma niekontrolowane wybuchy złości, jest agresywna w stosunku do nas i baaaardzo nieposłuszna, nie potrafi się dostosować. Pierwsze tygodnie były wspaniałe, była bardzo pogodna, ciągle się śmiała, nie miała problemów z zasypianiem i była podporządkowana. Co robić, żeby nie zwariować ?”
„Każdemu dziecku zdarza się szaleć, nie słuchać, pyskować... nie ma w tym nic dziwnego. Ale kiedy adoptujemy dziecko skrzywdzone, starsze nieco to mamy czasami taka jazdę bez trzymanki tygodniami, miesiącami, latami. Ciągłe sprawdzanie granic, ciągle testowanie, czy nie oddamy, jeśli zachowa się paskudnie. Codzienna walka o to, żeby wstało, umyło zęby, żeby wypiło herbatę, żeby wyszło z samochodu albo do niego weszło, żeby poszło spać.

Książka G. Keck, R. Kupecky: „Wychowanie zranionego dziecka”, jest dystrybuowana jedynie przez wydawnictwo MRaciniewski Services. Cena zakupu wraz z wysyłką wynosi 38 zł. Nr ISBN 930733. Stron 208, okładka klejona.

Wpłaty należy dokonywać na konto nr: 56 1140 2004 0000 3102 3502 2158.
Wydawnictwo MRaciniewski Services
00-724 Warszawa, ul. Chełmska 9/123

Tytuł wpłaty: zakup książki: Wychowanie zranionego dziecka.
Prosimy o podanie dokładnego adresu pocztowego. Informację o dokonanym przelewie wraz zb dokładnym adresem wysyłki prosimy przesłać emailem do: elara1@wp.pl

Książkę wyślemy na podany adres pocztowy po otrzymaniu wpłaty na konto. Na życzenie wystawiamy faktury (konieczny NIP).

Portret użytkownika ulcia266

"Moje dziecko gdzieś na mnie czeka" Katarzyna Kolska

Cześć Miałam łzy w oczach gdy czytałam momentami ta książkę. Do tej pory książki które czytałam , były o zdrowych dzieciach o różnych drogach do decyzji. Ale ta książka jest inna pokazuję adopcje, czasem bardzo trudne wyczerpujące, ale i heroiczne postawy ludzi którzy zmienili siebie dojrzeli i zmienili swój sposób patrzenia na adopcje dzieci chorych....Gorąco polecam i powinno być więcej takich książek

16 października 2014 od pierwszej chwili synu jesteś nasz :))To nie my daliśmy Ci życie - to życie dało nam Ciebie

Portret użytkownika tindra-tuva

ivf literatura fabularna

Kochani mam pytanie. Czy wiecie czy zostala wydana w Polsce jakas ksiazka o ivf? Nie chodzi mi o naukowe pozycje oczywiscie, tylko o jakies fabularne. Wiecie cos na ten temat??? Dziekuje za pomoc...
Juz jest:-) "Dziecko ze szkla- in vitro moja droga do szczescia", napisalam:-)

Portret użytkownika IMPULS53b

Polecam listę obowiązkowych lektur z Oficyny Wydawniczej Impuls

Oficyna Wydawnicza Impuls poleca:

1. Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym
Emilia Lichtenberg-Kokoszka
http://impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=777#wiecej
2. Ciąża czy stan błogosławiony?
Zagadnienie interdyscyplinarne
Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk i Jerzy Dzierżanowski (red. nauk.)

http://impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=1244#wi...

3. Domowe narodziny
Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności?
Ewa Janiuk, Emilia Lichtenberg-Kokoszka (red.)
http://impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=&id=1113#wiecej

4. Dziecko – aktywny uczestnik porodu
Zagadnienie interdyscyplinarne
Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Jerzy Dzierżanowski (red. nauk.)
http://impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=1170#wi...

5. Krótkie bajeczki dla chorej córeczki
Monika Joanna Litwin
http://impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=1193#wi...

6. Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym
Mariola Bidzan
http://impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=1169#wi...
7. Niepłodność
– zagadnienie interdyscyplinarne
Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Jerzy Dzierżanowski (red. nauk.)
http://impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=952#wiecej
8. Zdrowe odżywianie i higiena kobiety ciężarnej
Grażyna Tuchmacher
http://impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=1175#wi...

9. Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn
Karolina Kuryś
http://impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=1151#wi...
10. Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów
Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami
Joanna Ostrouch-Kamińska
http://impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=wyszukaj_op&pagin=0&id=1279#wi...

Portret użytkownika Gizela

Bogumiła Michalczyk-Potykając się o złudzenia-Warszwska Firma Wy

Zachęcam do lektury. W formie powiesci opisane są losy rodziny adopcyjnej i biologicznej.Porównanie ich jest intrygujace.

Portret użytkownika konwalijka

Bajka o odnalezionym Słoneczku

A ja polecam bajkę dla dzieci i rodziców adopcyjnych pt. "Bajka o odnalezionym Słoneczku", którą znalazłam w jednej z internetowych księgarni. Rok wydania 2013 więc nowość i chyba nie była wymieniana w listach lektur powyżej.

Portret użytkownika Elara

Poradnik Zranione dzieci, uzdrawiające domy

Poradnik J. Schooler, B.K. Smalley, T.J. Callahan
„ZRANIONE DZIECI, UZDRAWIAJACE DOMY”
w Polsce.

Wydawnictwo MRaciniewski Services przedstawia kolejną książkę z zakresu problematyki związanej z wychowaniem dzieci dotkniętych traumą w dzieciństwie w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Jak trudne są to problemy ilustrują fora internetowe pełne wpisów zrozpaczonych rodziców szukających pomocy. Dlaczego nasze dziecko nie odwzajemnia naszej miłości? Czego nie rozumiemy? Co robimy źle? to pytania, które często prześladują rodziców dzieci doświadczonych traumą. Wiele rodzin decyduje się na adopcję mając wygórowane oczekiwania wobec siebie i dziecka. Szybko się przekonują, że ich oczekiwania są nierealistyczne. Ta książka odpowiada na te niespełnione oczekiwania dostarczając rozwiązań w wychowywaniu głęboko zranionego dziecka.
Urszula Bartnikowska, dr hab., Uniwersytet Warmińsko Mazurski: Książkę „Zranione dzieci, uzdrawiające domy” oceniam z perspektywy pedagoga zainteresowanego problematyką i poznającego literaturę z tego zakresu. Z tego punktu widzenia ocena jest bardzo wysoka. Jest to niezwykle wartościowa pozycja, na którą z pewnością niecierpliwie oczekiwało zarówno wielu rodziców, jak i specjalistów. Książka wypełnia istniejącą w polskiej literaturze lukę z zakresu opieki i wychowania dzieci, które doświadczyły wczesnych traumatycznych przeżyć. Po części zapełniły ją pozycje, które ukazały się w ostatnich latach (np. G. Keck, R. Kupecky „Wychowanie zranionego dziecka”, „Rodzinne domy dziecka” pod red. L. Drozdowskiego, B. Weigl, D. Gray „Adopcja i przywiązanie”), ale „Zranione dzieci, uzdrawiające domy” dopełnia wiedzę na temat odrzuconych dzieci o kolejne obszary.
Widzę kilka grup, dla których książka ta powinna być lekturą obowiązkową. Po pierwsze, z pewnością jest skierowana do obecnych rodziców adopcyjnych/zastępczych. Może stać się istotnym źródłem wiedzy, wsparcia, inspiracji. To lektura dla rodziców doświadczających problemów oraz dla tych, którzy – mimo przyjęcia dziecka z historią traumatycznych doświadczeń – tych problemów nie dostrzegają. Tym drugim pomoże zauważyć, subtelne, sygnały wołania dziecka o pomoc. Po drugie, czytelnikami powinni być przyszli rodzice adopcyjni/zastępczy. Tym z kolei pozwoli przynajmniej w pewnym stopniu uniknąć rozczarowania przyszłym rodzicielstwem, realnie formułować własne oczekiwania, a także wyczuli na wczesne wychwytywanie sygnałów szczególnych potrzeb dzieci.
Kolejna grupa to grono specjalistów chcących profesjonalnie wspierać wymienione rodziny. Książka wyraźnie pokazuje dużą rolę odpowiednio przygotowanych fachowców. Ta grupa czytelników może być usatysfakcjonowana otoczeniem treści aktualnymi badaniami naukowymi z zakresu następstw traumy wczesnodziecięcej oraz możliwości łagodzenia jej skutków. Dane bibliograficzne mogą stanowić cenną wskazówkę do dalszych poszukiwań i udoskonalania własnego warsztatu pracy.
Poza tym z powodzeniem może być swego rodzaju „olśnieniem” dla tych, którzy stykają się ze zranionym dzieckiem i jego rodziną. Otoczenie rodziny dziecka z traumą wczesnodziecięcą bywa źródłem zaprzeczania i przyczyną zaniechania pomocy (dziecko w powszechnej opinii „nie pamięta” pierwszych swoich doświadczeń).
Aby rodzina zranionego dziecka mogła stworzyć tytułowy „uzdrawiający dom”, powinna być otoczona zorientowanymi w problematyce sprzymierzeńcami w osobach członków dalszej rodziny, przyjaciół, specjalistów, nauczycieli…, którzy będą źródłem wsparcia i zachęty niż krytyki i obwiniania.
Książka, co istotne, pisana jest prostym, dostępnym językiem. Dzięki niej wielu ludzi może zrozumieć zarowno dziecko, jak i jego adopcyjnego/zastępczego rodzica. Zrozumienie przyniesie, kolejne efekty – odciążenie. Z jednej strony zabranie dziecku ciężaru odpowiedzialności za swoją traumatyczną przeszłość i wynikające z niej „destrukcyjne” zachowania, z drugiej – odciążenie rodzica od poczucia winy związanego z odmiennym funkcjonowaniem dziecka.
Podsumowując, książka „Zranione dzieci, uzdrawiające domy”:
_ pomoże zrozumieć znaczenie traumatycznej przeszłości, budowanej na niej teraźniejszości i przyszłości zranionego dziecka oraz jego rodziny;
_ pośrednio przyczyni się do ukazania poranionym wewnętrznie dzieciom świata, jako przyjaznego miejsca; _ da szansę na wykorzystanie naturalnych zasobów samo leczenia występujących u dziecka oraz uzdrawiających zasobów tkwiących w rodzinach.
Autorzy:
Jayne E. Schooler od ponad 20 lat szkoli specjalistów i rodziny związane z opieką zastępczą i adopcyjną. Jest autorką lub współautorką pięciu książek związanych z adopcją.
Betsy Keefer Smalley, LSW współautorka nagrodzonej książki Telling the Truth to Your Adopted of Foster Child: Making Sense of the Past. Ma 36 lat doświadczenia w dziedzinie opieki nad
dziećmi, umieszczania dzieci w nowych domach, usług poadopcyjnych i w szkoleniu.
Timothy J. Callahan, PsyD, psycholog kliniczny, który uzyskał doktorat na Wright State University w Dayton w Ohio. Ma dwadzieścia lat doświadczenia w pracy z dziećmi, rodzinami, jak również z dorosłymi i nastolatkami.
Poradnik J.E. Schooler, B.K. Smalley, T. J. Callahan: „Zranione dzieci, uzdrawiające domy”, jest dystrybuowana tylko przez wydawnictwo MRaciniewski Services. Cena zakupu wraz z wysyłką wynosi 38 zł. Nr ISBN 978-83-930733-0-6. Stron 207, okładka klejona.
Wpłaty należy dokonywać na konto nr: 56 1140 2004 0000 3102 3502 2158.
Wydawnictwo MRaciniewski Services.
00-724 Warszawa, ul. Chełmska 9/123
Tytuł wpłaty: zakup książki: Zranione dzieci, uzdrawiające domy.
Prosimy o podanie dokładnego adresu pocztowego. Informację o dokonanym przelewie wraz z dokładnym adresem wysyłki prosimy przesłać emailem do: elara1@wp.pl
Książkę wyślemy na podany adres pocztowy po otrzymaniu wpłaty na konto. Na życzenie wystawiamy faktury (konieczny NIP). Możemy też wystawić tzw. fakturę pro forma.

Portret użytkownika download-mp3

dziękuję.

dziękuję.

Portret użytkownika quassi

sprzedam książki

witajcie, mam do odsprzedania trochę książek o adopcji i nie tylko:
https://plus.google.com/photos/109703218645231006692/albums/610839545617...
odbiór osobisty w Wawie, ewentualnie wysyłka... kontakt quassi@o2.pl

6 lat starań... (*)5tc (*)7tc (*)10tc (*)7tc :cry2:
26dpt-są :love: :love: 13.07.2012-35t4d córeczki!

Portret użytkownika Megi 1985

zapytanie

Witam,

Czy oferta zakupu książek jest jeszcze aktualna?
Jeśli tak to jaka byłaby cena za wszystkie?

pozdrawiam