Image Map

1 na 5 par nie może począć dziecka bez pomocy medycyny. Zauważ, wesprzyj!

W związku z bieżącymi wydarzeniami politycznymi wokół tematyki leczenia niepłodności, w szczególności zaś jako odpowiedź na złożony w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o leczeniu niepłodności, a także jako cykliczny projekt o charakterze edukacyjnym i rzeczniczym, w dniach 6-12 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN organizuje "Tydzień Świadomości Niepłodności".

1 na 5 polskich par nie może począć dziecka bez pomocy medycyny. Głównym celem kampanii jest zilustrowanie skali niepłodności oraz zapobieganie jej marginalizowaniu. Nasz Bocian chce uwrażliwić społeczeństwo na ten narastający problem, pokazać, że niemal każdy ma w swoim otoczeniu osoby niepłodne.

W ramach "Tygodnia Świadomości Niepłodności" organizowanych jest wiele działań:

Kampania społeczna "1na5", w ramach której w środkach komunikacji zbiorowej największych miast Polski będzie można zobaczyć plakaty obrazujące skalę niepłodności w Polsce. Możesz wesprzeć kampanie "1na5!

Kolejna odsłona akcji „Nie-Zwykłe Rodziny” - pocztówki nadziei, w których niepłodni opowiadają historię swoich rodzin. Trafią one w tym roku przede wszystkim do Ministerstwa Zdrowia oraz do Premier Beaty Szydło.

Współorganizacja i udział w sejmowej konferencji "Koniec in vitro w Polsce" z udziałem pacjentów z całej Polski, podsumowującej rządowy program refundacji in vitro oraz udział w konferencji prasowej na temat planowanych zmian w ustawie.

Marsz Niepłodnych i ich Przyjaciół który wyruszy w 9 czerwca o godz. 12:30 od skrzyżowania ul. Jana Matejki z Alejami Ujazdowskimi, wzdłuż ulicy Matejki do ulicy Wiejskiej pod budynek Sejmu RP.

Wydarzenie objęte zostało patronatem Fertility Europe - europejskiej organizacji stowarzyszeń pacjenckich, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Ogólnopolskiego Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności.
1na5 plakat