Rodzina zastępcza niezawodowa docelowa

Na pytania naszych użytkowników odpowiada Pani Dorota Dominik - pedagog. Przez wiele lat Dyrektor Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Rzeszowie (publicznego).
Ośrodek diagnozuje, szkoli i wspiera przyszłych rodziców. Pomaga także kobietom w ciąży.

Moderator: Osoby zatwierdzające - adopcja

ODPOWIEDZ
Glosoli
Posty: 3
Rejestracja: 06 paź 2017 12:11

Rodzina zastępcza niezawodowa docelowa

Post autor: Glosoli »

Dzień dobry,
mamy pytania
1) jakie jest umiejscowienie w przepisach pojęcia - rodzina zastępcza niezawodowa docelowa?
2) czy jest możliwe wg obowiązującego prawa przekazanie osobie niespokrewnionej, nie będącej pracownikiem PCPR informacji, że jest dziecko wobec rodziców którego zostanie orzeczone pozbawienie praw rodzicielskich, z danymi osobowymi włącznie (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce przebywania); cytat z akt: (...) dowiedzieliśmy się, że jest dziecko, że matka i ojciec stracą prawo do dziecka, że można się nim zaopiekować, że ma roczek, od 8 miesięcy jest w pogotowiu rodzinnym jest możliwość zostania rodziną zastępczą z możliwością późniejszej adopcji"?
3) czy jest dopuszczalna pomoc, poprzez złożenie w sądzie wniosku, osobiste wspieranie podczas przewodu sądowego przez pracowników PCPR wobec osób deklarujących :złożyliśmy w ośrodku adopcyjnym dokumenty, jednak ze względu na długi czas oczekiwania na przysposobienie postanowiliśmy zostać rodziną zastępczą ( zapis z badania psychologicznego), dopełnionego powyższym zeznaniem w sądzie ? Kwalifikacje w chwili rozprawy - rozpoczęty (trzeci tydzień) kurs na rodzinę zastępczą niezawodową.
4) czy jest określony czas zgłoszenia dziecka do ośrodka adopcyjnego po uprawomocnieniu się postanowienia sądu? (np. powinno to być 5 dni czy 40)
Będziemy wdzięczni za pomoc.
Powyższe pytania odnoszą się do konkretnej sytuacji dlatego pomimo powtarzania się ich tematycznie z niektórymi wątkami forum zdecydowaliśmy się zadać je wspólnie.

Anna i Marcin Kwiecień

OAO Rzeszów
Ekspert Bociana
Ekspert Bociana
Posty: 1972
Rejestracja: 14 cze 2002 00:00

Re: Rodzina zastępcza niezawodowa docelowa

Post autor: OAO Rzeszów »

Szanowni Państwo,
1/ nie ma takiego pojęcia jak rodzina "docelowa". Docelowa to jest adopcja, system pieczy zastępczej rządzi się innymi prawami. Z założenia jest to tymczasowość opieki (do czasu powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub gdy się nie da, do adopcji).Inna rzecz, że dzieci pozostają w rodz. zast do pełnoletności lub rodzina zast. występuje o adopcję, do czego ma pierwszeństwo.
2/ Nie ma takiej możliwości, aby informacje o dzieku do adopcji przekazywać osobie fizycznej. Dane o dzieciach do adopcji są przekazywane ośrodkom adopcyjnym.
3/ tego pytania za bardzo nie rozumiem, proszę o bardziej klarowną formułę..
4/ Powinno to nastąpić niezwłocznie, sądy najczęściej po upływie 21 dni (postanowienie się uprawomacnia, chyba, ze wpłynie odwołanie od którejś ze stron) przekazują postanowienie do ośrodka adopcyjnego. Najczęściej jednak ośrodki o tym wiedzą wczesniej, czasem na etapie postepowania.
Serdecznie pozdrawiam, DDominik

Glosoli
Posty: 3
Rejestracja: 06 paź 2017 12:11

Re: Rodzina zastępcza niezawodowa docelowa

Post autor: Glosoli »

Dziękujemy za odpowiedź. Proszę wybaczyć, umilknięcie, jednak musieliśmy uporządkować kilka kwestii. Teraz jesteśmy w stanie opisać system ominięcia procedury adopcyjnej, poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Nasza ostrożność wynika, z tego, iż nasi adwersarze dysponują sporą siłą uderzeniową. dwie kancelarie prawne. Mieliśmy już przeciwko sobie 3 doniesienia do prokuratury.
Pomimo nacisków z drugiej strony opiszemy mechanizm, jak działa omijanie procedury adopcyjnej z udziałem przedstawicieli CPR.
1.W przypadku pojawienia się dziecka, co do którego istnieje duże prawdopodobieństwo, iż pozostanie bez opiekunów prawnych ( pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej), zostaje ono poddane obserwacji - istotne są jego deficyty, brak ujawniających się chorób, zaniedbań, zespołów poalkoholowych etc.
2. Przy pewności, że dziecko jest "czyste", właściwi kandydaci rozpoczynają przygotowania do kursu rodzin zastępczych niezawodowych.Urzędnik CPR zapoznaje ich z sytuacją.
3. Jeśli wymaga tego sytuacja, następuje zmiana koordynatora zawodowej rodziny zastępczej zawodowej opiekującej się dzieckiem. Sprawą dziecka zajmuje się koordynator świadomy sytuacji i zasad postępowania. Urzędnik mogący robić problemy zostaje przeniesiony do nadzorowania innej rodziny.
4. Na tym etapie rodzina zastępcza zawodowa nie jest informowana o sytuacji.
5. Rodzice zainteresowani dzieckiem, przechodzą kwalifikacje w CPR na rodzinę zastępcza niezawodową. Pomimo umieszczania w dokumentacji zwrotów typu "chcieliśmy adoptować, ale jest długa kolejka" i opinii "kandydat jest wycofany, może mieć problemy z dostosowaniem". W sytuacji kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową nie jest problemem przebyta choroba nowotworowa.
6. Rozpoczynają kurs.
7. CPR składa w sądzie wniosek o umieszczenie dziecka w nowej rodzinie zastępczej..
niezawodowej. Dostosowuje uzasadnienie przeniesienia do bieżącej sytuacji (np. przemęczenie rodziny zastępczej zawodowej, zapewnienie bezpieczeństwa emocjonalnego dziecku - w rodzinie zastępczej zawodowej mogą się pojawić inne dzieci). Sąd taki wniosek przyjmuje, kierując się dobrem dziecka i tym, że CPR jest "instytucją zaufania publicznego".
8. Następuje poinformowanie rodziny zastępczej zawodowej. W przypadku spraw prostych może ona nie mieć świadomości sytuacji. Przy skomplikowanych (np. staranie się o dziecko przez innego członka rodziny, lub kogoś reprezentującego pozostałe rodzeństwo) mogą oni podejrzewać jakieś nieprawidłowości. Jednak znajdują się w skomplikowanej sytuacji. Działanie może poskutkować utratą pracy albo znaczącym utrudnieniom w funkcjonowaniu.
9. W przypadku jeśli są osoby trzecie chcące przejąć opiekę nad dzieckiem, odpowiedni urzędnik jest w stanie wpłynąć na te osoby by na czas nie rozpoczęły odpowiednich procedur lub nie złożyły wniosków. W ostateczności w odpowiednim czasie CPR i tak będzie te osoby oceniał i opiniował. (ważne - "instytucja zaufania publicznego")
10. Ze względu na punkt 9 ważne jest utrzymanie sytuacji maksymalnie długo w tajemnicy.
11. Z tego względu wniosek o przekazanie dziecka do nowej rodziny zastępczej niezawodowej można złożyć do Sądu w ostatniej chwili (np. o godzine 14.50 dnia poprzedzającego rozprawę - nie pozwoli to na zapoznanie się z sytuacją ani przez Sąd ani przez ew. Prokuratora).
12. Dzień przed można także poinformować rodzinę zastępczą zawodową. przy czym powiadomić trzeba ponieważ jako strona muszą być informowani.Dla Sądu do momentu złożenia wniosku przez CPR na nowych zastępczych vel adopcyjnych, kandydatami na opiekunów dziecka do czasu adopcji są obecni zawodowi.
13. Zawodowi mają za zadanie jedynie poprzeć wniosek CPR przed Sądem. I wyrazić brak gotowości do dalszej opieki nad dzieckiem.
14. Sąd wobec braku innych wniosków umieszcza dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej wskazanej przez CPR.
15. De facto znika z pola widzenia danego sędziego referenta. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że inny wydział lub nawet sąd będzie rozstrzygał o adopcji.
16. CPR wstrzymuje się ze zgłoszeniem do ośrodka adopcyjnego dziecka. Jego nowi opiekunowie mają czas na ukończenie kursu rodzin zastępczych niezawodowych. Powoli poznają też dziecko.
17. Na opiekuna prawnego do czasu pełnej adopcji CPR zgłasza urzędnika koordynującego przekazanie dziecka poza procesem adopcyjnym. Sąd w oparciu o zaufanie ustanawia go. Mamy wtedy sytuację, że urzędnik X nadzorujący dziecko z ramienia CPR, jest kontrolowany przez tego samego X. I odwrotnie.
18. w odpowiednim czasie zostają złożone wnioski o adopcje.
19. Albo nie. Rodzina zastępcza niezawodowa pobiera świadczenia. Adopcyjna - nie.
20. W przypadku gdyby "fajne dziecko" okazało się uszkodzone i wystąpiły jednak defekty, rodzina zastępcza niezawodowa rezygnuje z dziecka. Czeka na nowe.
21. Jako rodzina zastępcza niezawodowa może przejąć ta nawet 2-3 dzieci.
22. Dzieci te znikną z systemu adopcyjnego. Dla chętnych ten system gwarantuje:
- brak oczekiwania latami na adopcję,
- wpływ na "jakość" dziecka,
- ewentualna rezygnację z dziecka.
23. Dla uprofesjonalnienia CPR może wprowadzić zwroty w dokumentacji typu "rodzina zastępcza niezawodowa docelowa".
24. Zaleta systemu jest jego wyrywkowość - Sąd, prokurator, rodzice, rodziny zastępcze, ośrodek adopcyjny widzą jedynie fragment całości. Do tego -patrz "instytucja zaufania publicznego".
Jedynym sposobem na zrozumienie systemu jest bezpośredni udział w sprawie, z poznaniem stron i świadoma analiza akt sprawy.


Mamy nadzieję, że przedstawiając powyższy opis pomożemy komukolwiek w zrozumieniu metody omijania procedur adopcyjnych.
Nie jest naszym zamiarem ani celem wskazywanie konkretnych osób lub instytucji.
Wydawanie o nich sądu, opinii lub stwierdzania ich winy. Jeśli ktoś czytający dopatrzy się jakichkolwiek analogii to osób fizycznych lub prawnych, nie było to naszym zamiarem i nie ponosimy za to odpowiedzialności.
Odpowiednim osobom prawnym jesteśmy gotowi wskazać akta sprawy na których oparliśmy naszą wiedzę, celem dokonania własnej analizy i osądu co do słuszności naszej teorii.
W naszym odczuciu stosowanie powyższej metody nie tylko jest naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, ale równocześnie stanowi "swoisty handel dziećmi".
I jako takiemu pragniemy w każdy możliwy sposób się przeciwstawić.

Ania Gibajło - Kwiecień i Marcin Kwiecień

OAO Rzeszów
Ekspert Bociana
Ekspert Bociana
Posty: 1972
Rejestracja: 14 cze 2002 00:00

Re: Rodzina zastępcza niezawodowa docelowa

Post autor: OAO Rzeszów »

Szanowna Pani,
powiem szczerze, że to jakiś horror. Czy zamierzacie cos z tym Państwo zrobić ?
Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrych Świąt
D.Dominik

Glosoli
Posty: 3
Rejestracja: 06 paź 2017 12:11

Re: Rodzina zastępcza niezawodowa docelowa

Post autor: Glosoli »

Zrobiliśmy.
Napisaliśmy skargę opisująca sytuację do Wojewody Śląskiego. Na początku lutego otrzymaliśmy pismo w którym poruszono 4 kwestie z dwudziestu kilku zawartych w skardze. Nie dostaliśmy jednak do tej pory decyzji (!) W sprawie skargi wydanej w oparciu o przepisy kpa. W kolejnych pismach przedstawiciele wojewody powołują się na kpa, ale decyzji nie chcą nam przekazać. Przyznali jednak dwie rzeczy - w rozpatrywania skargi nie rozpytywali nikogo poza pracownikami PCPR , nie sprawdzali naszych słów (np. zacytowałem pracownicę socjalną PCPR "niech się pan nie martwi, my wiemy jak się załatwia takie adopcje, jak u nas Asia chciała dziecko, to jak było fajne to odrazu poszła na kurs rodzin zastępczych i je sobie wzięła " - przy pomocy "OZI" zweryfikowałem tą wiadomość; była taka Asia). Ani wskazanych dokumentów - akt sprawy.
A druga rzecz - po kontroli dokumentów stwierdzono, że wskazania na rozprawie kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodową nie posiadali niezbędnych kwalifikacji. Nie mogli być kandydatami. Organ kontrolny pouczył pracownika który się pomylił.
Osoba figurująca na dokumentach jako prowadząca wniosek o umieszczenie dziecka akurat u tych osób pełni funkcję kierownika pieczy zastępczej PCPR w Gliwicach. I to od wielu lat. Dodatkowe wyszukanie w zasobach internetu ukazuje bogate dossie wskazujące na wysokie kwalifikacje i doświadczenie.
I akurat w tym przypadku tak się zdarzyło.
Czyli gdybyśmy nie przeciwstawili się doszłoby do złamania prawa.
Kopię skargi przekazaliśmy:
Rzecznik Praw Dziecka - brak odpowiedzi,
Pani Minister Rafalska - brak odpowiedzi,
Pan Minister Ziobro - brak odpowiedzi,
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjne - brak odpowiedzi,
Posłanka na Sejm RP Krystyna Szumilas - brak odpowiedzi,
radny miejski miasta Pyskowice Marek Drobinki - brak odpowiedzi,
Prezydent RP - brak możliwości zajęcia się sprawą, wskazał RPD i ministerstwo,
Rzecznik Praw Obywatelskich - na podstawie pisma Wojewody Śląskiego, nie widzi podstaw do działania, pismo skonstruowane jest "rozpytaliśmy pracowników PCPR, powiedziały, że to nie prawda", bez przeglądu akt i rozmów ze świadkami ( świadkowie to m.in. Sędzia Sądu Rejonowego, prokurator, dwie panie adwokat).
Starosta Powiatowy - no cóż, wszystkie panie pracują i zajmują swoje stanowiska.

My przedwczoraj byliśmy przesłuchiwani do trzeciej sprawy prowadzonej przeciwko nam przez prokuraturę. Wszystkie z wniosku PCPR w Gliwicach.

OAO Rzeszów
Ekspert Bociana
Ekspert Bociana
Posty: 1972
Rejestracja: 14 cze 2002 00:00

Re: Rodzina zastępcza niezawodowa docelowa

Post autor: OAO Rzeszów »

Szanowni Państwo,
w ogóle nie wiem jak to skomentować... smutne.
Pozdrawiam serdecznie
D.Dominik

ODPOWIEDZ

Wróć do „Adopcja - Pytania do eksperta”