Autor:

Data publikacji:

02.06.2012

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Niech przemówią liczby - dawstwo i biorstwo gamet w liczbach

liczby

1884 rok, Filadelfia: data pierwszych udokumentowanych narodzin dziecka urodzonego dzięki inseminacji nasieniem dawcy AID, był to zdrowy chłopiec.

1984, styczeń, Kalifornia - data pierwszych udokumentowanych narodzin dziecka urodzonego dzięki zapłodnieniu in vitro z wykorzystaniem komórki dawczyni. Komórkę dawczyni ofiarowano matce, która cierpiała na przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników. Urodził się zdrowy chłopiec.

200 tysięcy - przybliżona liczba dzieci urodzonych na świecie dzięki adopcji zarodka i zapłodnieniu in vitro z wykorzystaniem komórki dawczyni. Gdyby wszystkie dzieci urodzone dzięki adopcji zarodka i zapłodnieniu in vitro z wykorzystaniem komórki dawczyni zebrały się w jednym miejscu utworzyłyby miasto wielkości Kielc.

1751 - tyle inseminacji z wykorzystaniem nasienia dawcy wykonano w Polsce w roku 2009 (liczba jest zaniżona, nie wszystkie placówki medyczne wykonujące AID zaraportowały ilość wykonanych zabiegów).

373 - tyle programów in vitro z wykorzystaniem komórki dawczyni wykonano w Polsce w roku 2009 (liczna jest zaniżona, nie wszystkie placówki medyczne wykonujące ivf z komórką dawczyni zaraportowały ilość wykonanych zabiegów).

800 - tyle dzieci rodzi się corocznie dzięki inseminacji z nasienia dawcy/ ivf z komórką dawczyni w Wielkiej Brytanii.

400 - przypuszczalna ilość potomstwa Kirka Maxeya, jednego z najbardziej znanych na świecie dawców, który oddawał próbki nasienia przed wprowadzeniem regulacji prawnych. Przypadek Maxeya jest jednym z najczęściej podejmowanych argumentów na rzecz wprowadzenia prawnej kontroli banków nasienia w krajach, które nie posiadają centralnego rejestru dawców. Jednym z takich krajów jest Polska.

6-12 - średnia ilość dzieci, które mogą przypadać na jednego dawcę/dawczynię w krajach europejskich, które uregulowały zasady dawstwa gamet. Zakłada się zabezpieczanie gamet dawcy/dawczyni dla jednej rodziny, aby umożliwić urodzenie rodzeństw.

25 lat - od tylu lat polscy dawcy, dawczynie, biorcy i ich dzieci nie są chronieni prawem medycznym, a ich interesy i prawa nie są zabezpieczone.
Polska obok Irlandii i Cypru jest jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie posiada żadnych regulacji dotyczących zasad oddawania, przyjmowania i wykorzystywania ludzkich gamet oraz ludzkich zarodków.

Dane opracowane na podstawie materiałów:

New York Times, Infertile woman has baby trough embryo transfer, Sandra Blakeslee, 4 February, 1984.
Third Party Reproduction, a guide for patients, American Society for Reproductive Medicine
Gamete and Embryo Donation.
ESHRE Task for ethics and law, Human Reproduction 2002
Raport EIM (European IVF Monitoring) 2009

Komentarze

 • ewa-w-o

  17/08/2012 - 07:08

  Mam 32 lata, jestem mamą dwójki zdrowych dzieci. Jestem zdecydowana, żeby zostać dawczynią jajeczek.
  Krótko o mnie:
  173cm wzrostu, niebieskie oczy, ciemne włosy (w dzieciństwie byłam blondynką, dzieci mam blond). Grupa krwi A Rh+. Mam wyższe wykształcenie, żadnych chorób przewlekłych.
  Zainteresowane osoby proszę o kontakt ewa-w-o@wp.pl
  Pomogę Ci cieszyć się macierzyństwem!