Autor:

Data publikacji:

03.09.2018

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Relacja z dorocznego kongresu ESHRE 2018 - część 2.

Przedstawiamy kolejną relację z tegorocznego Kongresu ESHRE - Europejskiego Towarzystwa Reprodukcji Człowieka i Embriologii.
W kongresie uczestniczyło 12 179 specjalistów ze 130 krajów świata.
Relacjonuje Marta Górna.

MONITORING LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODAMI REPRODUKCJI WSPOMAGANEJ W EUROPIE I NA ŚWIECIE
([i]European and global ART monitoring[/i])
Christian De Geyter, Szwajcaria

Geoffrey David Adamson, USA

Georgina Chambers, Australia

Czterdzieści lat po narodzinach Louise Brown, pierwszego na świecie dziecka poczętego metodą in vitro, dr David Adamson przemawiający na kongresie w imieniu Międzynarodowego Komitetu ds. Monitorowania ART (ICMART) powiedział: "W oparciu o roczny zbiór danych ICMART dotyczących globalnych danych dotyczących leczenia IVF szacuje się, że od narodzin Louise Brown w 1978 r. ponad 8 milionów dzieci na świecie urodziło się w wyniku leczenia IVF/ICSI."

Liczba ta została obliczona na podstawie danych zebranych z rejestrów regionalnych w latach 1991-2014 i obrazuje kolejny gwałtowny wzrost skumulowanego wykorzystania metod IVF/ICSI w leczeniu niepłodności. Szacuje się, że każdego roku w wyniku przeprowadzenia ponad 2 milionów procedur IVF/ICSI rodzi się ponad pół miliona dzieci.

Z najnowszego raportu Europejskiego Towarzystwa Reprodukcji Człowieka ESHRE, opartego na danych z krajowych rejestrów cykli ART wykonanych w Europie od 1997 r. wynika, że rekordową liczbę cykli leczenia IVF/ICSI w 2015 r. wykonano w Hiszpanii (119 875). Na kolejnych miejscach uplasowały się Rosja (110 723), Niemcy (96 512) oraz Francja (93 918). Cykle monitorowane przez ESHRE obejmują leczenie za pomocą IVF, ICSI oraz z zastosowaniem dawstwa komórek jajowych.

Raport ESHRE obejmuje łącznie prawie 800 000 cykli leczenia przeprowadzonych w 2015 r. dzięki którym na świat przyszło 157 749 dzieci. Dr Christian de Geyter - przewodniczący Międzynarodowego Komitetu ds. Monitorowania Postępów w Metodach Wspomaganej Reprodukcji szacuje, że obejmuje on około 80% wszystkich programów leczenia niepłodności metodami wspomaganej reprodukcji w Europie z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, gdzie zazwyczaj wykonuje około 60 000 zabiegów rocznie.

Z ustaleń raportu wynika, że:
• w europejskich klinikach preferowaną metodą jest ICSI (356,351 przeprowadzonych cykli ICSI, i 131,221 IVF). ICSI opracowano na początku lat 90. XX w. w celu podniesienia skuteczności leczenia w przypadku obniżonych parametrów nasienia. Tymczasem widać, że obecnie metoda ta stosowana jest nie tylko w takich przypadkach.

• wskaźnik ciąż (w przeliczeniu na transfer) w Europie wynosi średnio około 36%, zarówno w przypadku klasycznego zapłodnienia IVF, jak i w przypadku ICSI. Wskaźnik ciąż jest wyższy w przypadku transferów zarodków pięciodniowych (blastocyst) niż w przypadku zarodków trzydniowych.

• wskaźnik ciąż w przypadku procedur z wykorzystaniem komórek dawczyni wciąż rośnie, wynosząc obecnie około 50%.

• wskaźnik ciąż bliźniaczych po leczeniu metodami IVF/ICSI w Europie sukcesywnie spada, w 2015 r. wyniósł około 14%. Jednocześnie wzrasta odsetek transferów pojedynczych (SET) z 11% w 1997 r. do 38% w 2015 r.

"Wskaźniki powodzenia leczenia ustabilizowały się" - powiedział Christian De Geyter, przewodniczący komitetu EIM ESHRE, "wyniki w zakresie dawstwa komórek jajowych oraz zabiegów z użyciem zamrożonych zarodków wciąż rosną, jednak największy wzrost skuteczności odnotowano w przypadku leczenia z wykorzystaniem mrożonych oocytów, co jest konsekwencją powszechnie stosowanej metody witryfikacji”.

Wzrasta również powodzenie leczenia z wykorzystaniem zamrożonych zarodków. W 2015 roku w 15% monitorowanych cyklów leczenia zamrożono wszystkie zarodki w celu ich transferowania w kolejnych cyklach (wzrost o 7% w stosunku do poprzedniego roku). Użycie metody witryfikacji tłumaczy również zwiększenie liczby zabiegów z użyciem komórek dawczyń, co stało się możliwe dzięki możliwości bankowania oocytów oraz związanej z nim coraz większej dostępności komórek dawczyń.

De Christian de Geyter zwrócił również uwagę na fakt, że dostępność zaawansowanych metod leczenia niepłodności w Europie jest bardzo niejednolita. Z badań wynika, że globalne zapotrzebowanie na leczenie niepłodności zaawansowanymi metodami wynosi około 1500 cykli rocznie na każdy milion mieszkańców. "Tylko niewielka część krajów europejskich zaspokaja tę potrzebę", powiedział dr de Geyter.

NASZ KOMENTARZ:

W Polsce w 2015 r. wykonano 25 781 cykli IVF/ICSI. Dla porównania w roku 2014 były to 23 594 cykle a w roku 2013 jedynie 13 856 cykli. Niemal dwukrotny wzrost wykonanych procedur jest wynikiem wprowadzonej w lipcu 2013 r. refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro, która została cofnięta w grudniu 2015 roku. Obrazuje to wspomniane przez dr C. de Geytera nierówności w dostępie do leczenia niepłodności w poszczególnych krajach Europy. Tymczasem rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie Państwa - wynika to z przepisu art. 71 Konstytucji RP. Art. 16 Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi, iż prawo do posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka. Również Światowa Organizacja Zdrowia uznaje niepłodność za chorobę, a Parlament Europejski wskazuje, że wszystkie pary mają prawo do jej leczenia.

W 2015 r. około 90% przeprowadzonych w Polsce cykli in vitro zostało wykonanych z zastosowaniem metody ICSI. Średnia skuteczność zaawansowanych metod leczenia niepłodności w Polsce wyniosła 29,4% na cykl dla IVF (średnia europejska 27,7%), 27,6% na cykl dla ICSI (średnia europejska 25,5%), co potwierdza wysoką skuteczność terapii w polskich ośrodkach zajmujących się leczeniem niepłodności.

[i]Źródło: https://www.eshre.eu/ESHRE2018/Media/ESHRE-2018-Press-releases/De-Geyter.aspx[/i]